Main Menu
User Menu

Přikryl, Vladmír

     
Příjmení:
Surname:
Přikryl
Jméno:
Given Name:
Vladmír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladmimír Přikryl (do 12/1928 Josef Přikryl)
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.08.1895 Horní Studénky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.04.1968 Plzeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa 1. československej samostatnej brigády (1943-1944)
veliteľ 2. československej paradesentnej brigády (1944-1945)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
uväznený (1950-1953)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladmir-t161268#490474Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Přikryl
Jméno:
Given Name:
Vladmír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladmimír Přikryl (do 12/1928 Josef Přikryl)
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1910-30.06.1914 Zemská hospodárska škola, Olomouc
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Vysoká škola poľnohospodárska, Tábor
Vojenské vzdělání:
Military Education:
02.12.1922-24.09.1923 kurz veliteľov technických rôt, Praha
01.11.1925-30.04.1926 ekvitačný výcvik dôstojníkov pešieho vojska, Most
15.10.1931-25.06.1932 kurz pre veliteľov vojskových oddielov, Praha
01.03.1948-31.05.1948 kurz pre vyšších veliteľov, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.09.1918 podkapitán
27.10.1918 kapitán ruských légií
30.12.1922 štábny kapitán
29.12.1928 major
09.07.1936 podplukovník
28.01.1944 plukovník
25.10.1946 brigádny generál (iný zdroj uvádza 07.03.1945)
30.07.1949 degradovaný
20.10.1964 rehabilitovaný
01.11.1964 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:

25.08.1915-20.07.1916 východný front
20.07.1916-DD.MM.RRRR v ruskom zajatí
16.09.1917-DD.04.1933 1. československý náhradný pluk / 9. československý strelecký pluk / Peší pluk 9
15.05.1933-04.07.1939 MNO
DD.04.1940-DD.04.1940 veliteľ XIX. transportu dobrovoľníkov z Belehradu do Francúzska
10.05.1940-28.06.1940 veliteľ I/2. pešieho práporu československej armády
12.08.1940-11.07.1941 zástupca veliteľa 2. pešieho práporu, 1. československá zmiešaná brigáda
11.07.1941-DD.05.1943 veliteľ 2. pešieho práporu, 1. československá zmiešaná brigáda
03.07.1943-DD.09.1943 presun do Sovietskeho zväzu
11.09.1943-DD.01.1944 zástupca veliteľa 1. československej samostatnej brigády
20.01.1944-DD.04.1945 veliteľ 2. československej paradesentnej brigády
DD.03.1945-DD.05.1943 súdený za stratu bojovej zástavy
23.07.1945-DD.02.1949 veliteľ vojenského výcvikového tábora Milovice
15.02.1949-16.05.1949 veliteľ posádky Brno
16.05.1949-30.07.1949 vo vyšetrovacej väzbe
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1991

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
in memoriam

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Atlantická hvězda
Atlantic Star
-

DD.MM.RRRR

Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Суворова II степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
s palmou / avec Palme / with palm

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 3. třída s meči
Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 1. třídy
Order of Partisan Star 1st Class
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

so štítkami "F-VB-SSSR"

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
30.07.1949-05.08.1953 uväznený, prepustený na základe amnestie
Zdroje:
Sources:
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
cs.wikipedia.org
Alex Maskalík - Elita armády. Banská Bystrica 2012. ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladmir-t161268#490605Verze : 0
MOD
Brigádní generál Vladimír Přikryl


(1895 - 1968)Vladimír Přikryl se narodil 3. srpna 1895 v Horních Studénkách na Šumpersku. Úspěšně absolvoval střední školu a nastoupil na vysokou do Tábora. Stihl absolvovat ale jen dva semestry a narukoval do armády k 13. zeměbraneckému pluku v Olomouci. Do léta 1915 absolvoval kurz pro záložní důstojníky v Opavě a v srpnu odjel do Haliče jako kadet-aspirant. 21. července 1916 přeběhl frontu s celou rotou na ruskou stranu a byl zajat.


V Rusku vstoupil v roce 1917 do Československých legií (1. záložní pluk). Jako praporčík velel četě. Postupně to dotáhl až na nadporučíka a velel telefonnímu oddílu. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 přes Vladivostok, Japonsko a USA.
V září byl aktivován v hodnosti kapitána pěchoty a nastoupil do funkce velitele štábní roty 9. pěšího pluku 1. pěší divize v posádce Most. Do roku 1933 stídal posádková města v severních Čechách (Most a Jáchymov). Během roku 1932 absolvoval roční kurz velitelů oddílů a poté tak postoupil na velitele 3. praporu 9. pěšího pluku. Po půl roce byl přidělen k 5. oddělení Hlavnímu štábu v Praze jako referent školní skupiny. V roce 1939 byl demobilizován v hodnosti podplukovníka a nastoupil na post ředitele VII. odboru Nejvyššího úřadu cennového.


Již krátce po okupaci nacistickými vojsky se aktivně zapojil do odboje, konkrétně byl členem organizace Bílá růže. Na jaře 1940 opustil svou vlast a přes Jugoslávii se dostal do Francie. Zde byl v Agde odveden (duben) a určen za velitele 1. praporu 2. pěšího pluku, s nímž během května prodělal ústupové boje. V červenci se přepravil na egyptské lodi Rod el Farag na Gibraltar a odtud do Anglie. Zde byl jmenován velitelem 2. praporu 1. československé brigády a podílel se na organizování obrany Británie proti případné německé invazi. Působil i ve funkci předsedy kárného výboru 1. čs. brigády.


V červenci 1943 se přesunul do SSSR přes severní Afriku a Blízký východ. Zde byl jmenován zástupcem velitele 1. československé samostatné brigády v SSSR a prodělal těžké boje na Ukrajině (bitva o Kyjev). Po dobu nepřítomnosti gen. Ludvíka Svobody velel brigádě v bojích u Bílé Cerkve, Fastova a Rudy. V lednu 1944 byl jmenován zatímním velitelem 2. československé samostatné paradesantní brigády. Generál Píka si asi přál někoho jiného, ale nikdo vhodnější nebyl z různých důvodů k dispozici a tak byla v březnu zrušena prozatímnost jeho jmenování. Jako náčelník štábu mu byl přidělen škpt. Vilém Sacher, který měl štábní kvalifikaci a absolvoval v Anglii kurz vzdušného výcviku a úderného boje u SOE.


Brigáda prodělávala během roku 1944 výcvik (Jefremovo a Proskurovo). Zvláštní bylo, že paradesantní brigáda měla i jednotky, které nemohly být v té době z technických důvodů nasazeny letecky (ani výsadkem, ani leteckým mostem) - např. tanky a těžká děla. Docházela také k poměrně velké fluktuaci kádrů, kdy byly nováčky nahrazováni vojáci, kteří byli pro nadprůměrné schopnosti odveleni k Oddílu pro zvláštní úkoly a k partyzánskému štábu v Kyjevě. Negativní roli hrál též nedostatek důstojnických kádrů (obstrukce SSSR proti příchodu důstojníků z Anglie, kde jich byl naopak velký přebytek). Základ brigády tvořilo cca 2 000 můžů-přeběhlíků od Slovenské armády. Přes všechny tyto a další problémy byla brigáda na podzim připravena zasáhnout do bojů pod velením nyní již plukovníka Přikryla.


Poněkud nelogicky byla paradesantní brigáda převelena k bojům o Duklu, již se účastnila jako pozemní vševojsková jednotka v podřízení LXVII. sboru 38. armády mezi 140. a 129. střeleckou divizí Rudé armády. Přes Przemysl se brigáda přesunula do prostoru Sanoku, kde zaujala v noci z 10. na 11. září 1944 bojové postavení. U Sanoku bojovala brigáda do 18. září, kdy mohly oba její prapory hlásit obsazení vytyčených pozic. Brigáda i velitel zde podali solidní průměrný výkon, který odpovídal stavu nepřítele a logistickému zabezpečení. Poté byla brigáda i s velitelem přesunuta do Krosna, kde se připravovala na přesun na Slovensko.


Přikrylovým nadřízeným se stal nově jmenovaný velitel 1. čs. armády na Slovensku div. gen. Rudolf Viest. Brigáda byla přesunuta letecky přes letiště Tri Duby v době mezi koncem září a polovinou října. Následoval přechod na frontu u Zvolena. Zde plk. Přikryl velel neohroženě brigádě, která se ukázala být jediným bojeschopným tělesem. Nemohl ale překonat objektivní problémy (pozdní vysazení,zbraně nepoužitelné pro ukořistěnou a slovenskou munici, neukázněnost mnoha partyzánských ddílů, vzrůstající převaha Němců, špatné zásobování ze SSSR a rozklad SNP) a byl nucen vydat se 28. 10. s brigádou na ústup do slovenských hor, neboť odmítal myšlenku na složení zbraní.


Velet brigádě v zimě v horách, při nutnosti spolupráce s nespolehlivým velitelem partyzánů plk. Asmolovem a neustálého přesunu před německými trestnými komandy byl velký výkon, který plk. Přikryl víceméně zvládal až do 19. února 1945, kdy se konečně spojili na úpatí Nízkých Tater s Rudou armádou.
Poté byl s brigádou dislokován v Kežmarku. Tady byla brigáda reorganizována na divizi a nyní již brigádní generál Přikryl ji vedl přes Žilinu na Moravu.


Po květnovém vítězství zůstal gen. Přikryl v armádě (vyhrál soud - obvinění za ztrátu praporu) a působil od července jako velitel VVT Milovice, kde měl vybudovat výcvikové zařízení pro výsadkáře, ale stal se z něj prakticky jen administrativní úředník a roku 1849 byl jmenován posádkovým velitelem v Brně s pravomocí zástupce velitele divize (= sestup). 19. května 1949 byl zatčen a krutě vyslýchán. Za údajnou účast na spiknutí a údajnou práci pro zahraniční rozvědku byl odsouzen na 9 a půl roku, byl degradován na vojína. Na jeho likvidaci měl zájem osobně Slánský, který se ho snad pokusil i dvakrát zabít - jednou byl Přikryl omylem zařazen mezi vězně čekající na popravu, a jednou došlo k jeho přiotrávení. Prošel několika věznicemi. Kuriozitou byla i jeho účast jako svědka v procesu se Slánským (ohledně smrti Švermy ve slovenských horách).


V létě 1953 byl propuštěn a pracoval jako dělník a noční hlídač. Vzpomínky na svoji účast v boji za osvobození vlasti vložil do svých knižně vydaných pamětí - jeho kniha Pokračujte v horách však byla cenzurou v roce 1947 velmi "okleštěna" a jeho vzpomínky "Za vlády tmy" pochopitelně vyšly až po pádu režimu. V roce 1962 byl v tichosti rehabilitován občansky, v roce 1964 mu byla vrácena hodnost generála, ale 14. června 1968 zemřel v Plzni.
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladmir-t161268#26432Verze : 1
MOD
Vyznamenání:


Po rehabilitaci se brig. gen. Přikryl dočkal navrácení hodnosti a všech vyznamenání z obou světových válek. Celkem se mohl pyšnit 55 řády a vyznamenáními. Byl nositelem např. Československého válečného kříže 1914-1918, Řádu sokola s meči, pěti Československých válečných křížů 1939, čs. medaile Za chrabrost, Řádu SNP, Řádu Suvorova a Řádu Velké vlastenecké války, fr. válečného kříže, Kříže královny Viktorie a jugosl. Řádu partyzánské hvězdy. V roce 1991 obdržel Řád M. R. Štefánika in memoriam. Byl jmenován čestným občanem několika měst a obcí (např. Banské Bystrice).
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladmir-t161268#26433Verze : 0
MOD
Hodnocení:

Brigádní generál Vladimír Přikryl patřil k mladší generaci legionářských důstojníků, kteří měli málo praxe ve velení větším celkům. Byl považován za dobrého "trupiéra", ale neměl velké teoretické schopnosti. Projevoval osobní odvahu. Málo měl politických zkušeností a tak byl na složité východní frontě a hlavně ve složitách podmínkách partyzánského boje na Slovensku často ve vleku událostí a někdy propadal depresím, což podporovalo i relativně velké stáří a srdeční obtíže, kterými trpěl. Vždy se ale dokázal vzchopit a přestože mu někdy nebyly přisuzovány příliš velké schopnosti pro vedení speciálních sil, provedl statečně svoji jednotku přes nepříznivé období (údajně nejdelší pobyt výsadkové jednotky v týlu nepřítele za 2. světové války). Porážku v boji o přežití SNP rozhodně nelze přičítat ani brigádě, ani jejímu veliteli. Generál Přikryl byl uvědomělý vlastenec a zastánce nezávislého a demokratického Československa. Přes své zásluhy byl vystaven krutému zacházení psychickému i fyzickému, které prý pokud možno statečně snášel.


Zdroj:
Jiří Šolc, Padáky nad Slovenskem: 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR, Praha, Ares,Corona, 1997
Vladimír Přikryl, Za vlády tmy, Naše Vojsko Praha 1993 ISBN 80-206-0228-3
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladmir-t161268#26434Verze : 0
MOD
Dobře zpracováno. Rád bych jen dodal několik doplňků. Zřejmě jako jednomu z mála se mi dostala do rukou samizdatově vydaná kniha gen. Viléma Sachra "Nebeská brigáda", pojednávající o podrobné historii 2. čs. paradesantní brigády. Skvělá knížka, po jejím přečtení jsem rychle pochopil, proč nemohla vyjít před rokem 1989. Po roce 1989 už zase nebyl nikdo, kdy by jí dal do vydání...

Vilém Sachr, který byl přidělen Přikrylovi jako náčelník štábu, a měl za sebou nemalé zkušenosti z kurzu, prodělaného v Anglii, se bohužel ještě během výcviku brigády v Jefremově zranil při autonehodě a byl během léčení od paradestantní brigády odvelen. Byl přemístěn ke 3. brigádě. Podrobně se však o historii 2. paradestantní brigády zajímal. 2. paradesantní brigáda měla charakter elity v čs. armádním sboru. Plukovník Přikryl se opravdu snažil, ale přeci jenom byl důstojníkem jezdectva a neměl zkušenosti s velením takovéto jednotce. Dokonce nosil dlouho i jezdeckou uniformu s ostruhami, na nichž si zakládal. Neustále trpěl dojmem, že bude ve velení vystřídán, přestože v dané situaci by si asi málokterý důstojník vedl lépe než on.

Ještě během výcviku v Jefremově byli z brigády, k nelibosti plukovníka Přikryla a jeho štábu, částečně vybíráni nejzdatnější její příslušníci. Ti potom byli nasazováni se zvláštními úkoly v malých paravýsadcích do německého týlu, převážně na území Slovenska a Protektorátu Čech a Moravy.
Nasazení 2.brigády po jejím vycvičení jako pěší jednotky byl pro její příslušníky hrozný šok a cítili to, po zvládnutí těžkého výcviku a obětí při něm, jako velkou křivdu. Nicméně se brigáda na frontě u Sanoku na podzim 1944 osvědčila, kdy bojovala prakticky bez podpory svých těžkých zbraní.
URL : https://www.valka.cz/Prikryl-Vladmir-t161268#28361Verze : 0