Main Menu
User Menu

>> Prekurzory chemických zbraní

precursors

Prekurzory chemických zbraní patria medzi základné látky pri výrobe chemických bojových látok. Sú netoxické (aspoň v porovnaní s chemickými bojovými látkami).


prekurzory pri výrobe sarinu:
-Metylfosfonyldifluorid (DF)
-zmes 2-propanolu a izopropylamínu (OPA)


prekurzory pri výrobe VX a podobných látok:
-O-etyl-O'-(2-diizopropylaminoetyl)metylfosfonát (QL)
-Síra s malým množstvom silikagélu (NE)
-Dimetylpolysulfid (NM)
-Dietylmetylfosfonát
-Diizopropylamín
-Diizopropylaminoetylchlorid
-O-etylmetylfosfóniová kyselina (EMPTA)


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
www.cbwinfo.com
URL : https://www.valka.cz/Prekurzory-chemickych-zbrani-t104689#375343Verze : 0
MOD