Main Menu
User Menu

Přehled ztrát letounů a vrtulníků Vzdušných sil Ukrajiny

Vzdušné síly Ukrajiny (VSU) se aktivně zapojily do bojových akcí od okamžiku vypuknutí války. I přes snahu o jeho zničení ještě na zemi se toto Rusku nepodařilo. Rovněž předpoklady západních odborníků a médií o rychlém zániku VSU se nenaplnily. A to i přesto, že se nejedná o výraznou sílu. Své na tom nese do jisté míry zřejmě rozptýlení před samotným vypuknutím války. Vzdušně kosmické síly Ruské federace se ukázaly v tomto zdá se značně neefektivní, ostatně vyjma několika větších akcí vrtulníků hned v prvních dnech války neprovedlo VKSRF žádné větší akce (myšleny jsou zvláště operace velkými skupinami letounů za účelem zničení jednotlivého cíle). Snímky, které ukazují větší množství zničených ukrajinských letounů na zemi, tak dle všeho pocházejí z míst kde byly uskladněny nebo spíše odloženy již vyřazené nebo dlouhodobě skladované letouny. VSU přesto utrpělo značné ztráty zvláště působením protivníkova PVO, ale také stíhačů. Nicméně utrpělo i ztráty díky vlastní PVO. Oproti mnohonásobně silnějšímu letectvu Ruskému provádí jen malé množství bojových letů. Na druhou stranu i skoro 3 měsíce od zahájení války a nemožnosti vyjma PHM a munice doplňovat zásadně své stavy si zachovalo bojeschopnost, byť její rozsah nám není znám. Krom napadání pozemních cílů se účastní i vzdušných bojů, byť jeho výsledky spíše neznáme. Krom sestřelování nepřátelských letadel, či jejich lákání do léčky ukrajinské PVO je jejich cílem i sestřelování střel s plochou dráhou letu.


Samostatnou kapitolou je nasazení dronů, zvláště Bayraktarů, které se osvědčiiy nejen přimo při napadání cílů nepřítele, ale také při řízení dělostřelecké palby.


Ukrajinská strana převážně nezmiňuje své ztráty a dle ruských zdrojů by VSU prakticky neměly existovat. Kromě počáteční fáze války tak jsou hojnými zdroji informace o pohřbech samotných pilotů.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-ztrat-letounu-a-vrtulniku-Vzdusnych-sil-Ukrajiny-t253476#697109Verze : 1
Seznam zničených a poškozených letounů a vrtulníků Vzdušných sil Ukrajiny (včetně nepotvrzených nároků)Datum/date Typ/type Ev. č./reg. num. Lokace/location Zdroje/resourcers Ostatní/others
24.02.2022 Antonov An-26 59 modrá/50-03 asi 2 km jižně od Žukivtsi/ca 2 km N of Zhukivtsi aviation-safety.net letoun měl být sestřelen, přičemž mělo zahynout 5 z 14 osob na palubě/ probabyl shot down, killed 5 from 14 person on board
- - - / - /
- - - / - /
- - - / - /
- - - / - /
- - - / - /
- - - / - /
- - - / - /
- - - / - /
- - - / - /
URL : https://www.valka.cz/Prehled-ztrat-letounu-a-vrtulniku-Vzdusnych-sil-Ukrajiny-t253476#697110Verze : 1