Main Menu
User Menu
Reklama

Přehled uherských panovníků

Overview of Hungarian monarchs

Prehľad uhorských panovníkov

Uhorskí panovníci

970-997 - Gejza (Géza), veľkoknieža
997-1038 - Štefan (István) I., svätý; pohanským menom Vajk, za prvého uhorského kráľa korunovaný asi 25.12. 1000.
1039-1042 - Peter (Péter) I. Orseolo, zvaný Benátčan
1042-1044 - Samuel (Sámuel) Aba
1044-1046 - Peter (Péter) I. Orseolo, zvaný Benátčan
1046-1060 - Ondrej (András) I.
1060-1063 - Belo (Béla) I.
1063-1074 - Šalamún (Salamon)
1074-1077 - Gejza (Géza) I., zvaný Magnus
1077-1095 - Ladislav (László) I., svätý
1095-1116 - Koloman (Kálman), zvaný Učený
1116-1131 - Štefan (István) II.
1131-1141 - Belo (Béla) II., zvaný Slepý
1141-1162 - Gejza (Géza) II.
1162-1172 - Štefan (István) III.
1162-1162 - Ladislav (László) II.; protikráľ
1163-1165 - Štefan (István) IV.; protikráľ
1172-1196 - Belo (Béla) III.
1196-1204 - Imrich (Imre) I.
1204-1205 - Ladislav (László) III.
1205-1235 - Ondrej (András) II., zvaný Jeruzalemský
1235-1270 - Belo (Béla) IV.; tatársky vpád do Uhorska za jeho vlády.
1270-1272 - Štefan (István) V.
1272-1290 - Ladislav (László) IV., zvaný Kumánsky ("Kun László")
1290-1301 - Ondrej (András) III.
1301-1342 - Karol (Károly) I. Róbert z Anjou
1301-1305 - Ladislav (László) V. ; tiež český kráľ ako Václav III., z uhorského trónu abdikoval.
1305-1308 - Otto (Ottó) Wittelsbach; bavorský vojvoda, za uhorského kráľa korunovaný ako Belo V.
1342-1382 - Ľudovít (Lajos) I. Veľký; od roku 1370 aj poľský kráľ.
1382-1385 - Mária
1385-1386 - Karol (Károly) II., zvaný Malý ("Kis Károly"); popravený vo Visegráde.
1387-1437 - Žigmund (Zsigmond) Luxemburský; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár, porazil Husitov.
1437-1439 - Albrecht (Albert) Habsburský; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1439-1440 - Alžbeta (Erzsébet)
1440-1444 - Vladislav (Úlászló) I.; poľský kráľ ako Vladislav III.
1440-1457 - Ladislav (László) V., zvaný Pohrobok; od 1453 aj český kráľ.
1444-1453 - Ján (János) Hunyadi; správca kráľovstva v dobe neplnoletosti Ladislava Pohrobka.
1458-1490 - Matej (Matyás) I., zvaný Korvín ; od roku 1469 český protikráľ.
1490-1516 - Vladislav (Úlászló) II.; tiež český kráľ.
1490-1526 - Ľudovít (Lajos) II.; tiež český kráľ.
1526-1540 - Ján I. Zápoľský (János Szapolyai)
1526-1564 - Ferdinand (Ferdinánd) I.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1564-1576 - Maximilián (Miksa) I.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár (ako Maximilián II.).
1576-1608 - Rudolf (Rezsö)I.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár (ako Rudolf II.).
1608-1619 - Matej (Matyás) II.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár (ako Matej I.)
1619-1639 - Ferdinand (Ferdinánd) II.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1637-1657 - Ferdinand (Ferdinánd) III.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1647-1654 - Ferdinand (Ferdinánd) IV.; nepanoval samostatne, bol spoluvládcom Ferdinanda III.
1657-1705 - Leopold (Lipót) I.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1705-1711 - Jozef (József) I.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1711-1740 - Karol (Károly) III.; tiež český kráľ (ako Karol II.), rímsko-nemecký cisár (Karol VI.), španielsky protikráľ .
1740-1780 - Mária Terézia; tiež česká kráľovná.
1780-1790 - Jozef (József) II.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1790-1792 - Leopold (Lipót) II.; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár.
1792-1835 - František (Ferenc) I .; tiež český kráľ a rímsko-nemecký cisár (ako František II.) a rakúsky cisár.
1835-1848 - Ferdinand (Ferdinánd) V., zvaný Dobrotivý; tiež český kráľ a rakúsky cisár, abdikoval 2.12.1848.
1848-1916 - František Jozef (Ferencz József) I.; korunovaný roku 1867, tiež český kráľ a rakúsky cisár.
1916-1918 - Karol (Károly) IV.; tiež český kráľ a rakúsky cisár (ako Karol I.), posledný uhorský kráľ - abdikoval 13.11. 1918.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-uherskych-panovniku-t17073#62615Verze : 0
.
Přehled uherských panovníků - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-uherskych-panovniku-t17073#427210Verze : 0