Main Menu
User Menu

>> Přehled používaných zkratek

Přehled používaných zkratek v podsekci "Bezpečnostní aparát v Československu (1945-1990)"Nejedná se o mé vlastní zkratky, ale o zkratky používané tehdejšími bezpečnostními orgány či jinými státními orgány.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#292994Verze : 0
MOD
A
A - agent
AEO - analyticko-evidenční odbor
AIS - automatizované informační systémy
ASŘ - automatizované systémy řízení
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308442Verze : 0
MOD
B
BPS - branná pohotovost státu
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308443Verze : 0
MOD
C
CO - Civilní obrana
CVS - centrální výpočetní středisko
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308444Verze : 0
MOD
D
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308445Verze : 0
MOD
E
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308446Verze : 0
MOD
F
FMV - Federální ministerstvo vnitra
FSVB - Federální správa VB
FSZS - Federální správa zpravodajské služby
FÚ - funkční útvary
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308447Verze : 0
MOD
G
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308449Verze : 0
MOD
H
HS - hlavní správa (obecně)
HS PS OSH - Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
HS VKR - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky
HS StB - Hlavní správa Státní bezpečnosti
HS StB MV ČSR - Hlavní správa Státní bezpečnosti MV ČSR
HS ŠtB MV SSR - Hlavná správa Štátnej bezpečnosti MV SSR
HSK - Hlavní správa kontrarozvědky
HSR - Hlavní správa rozvědky
HSV StB - Hlavní správa vyšetřování StB
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308450Verze : 0
MOD
CH
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308451Verze : 0
MOD
I
I - informátor
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308452Verze : 0
MOD
J
JSPD - jednotný systém přenosu dat
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308453Verze : 0
MOD
K
KS - Krajská správa
KSČ - Komunistická strana Československa
KSS - Komunistická strana Slovenska
KSSS - Komunistická strana Sovětského svazu
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308454Verze : 0
MOD
L
LM - Lidové milice
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308455Verze : 0
MOD
M
MBA - mimořádná bezpečnostní akce
MBO - mimořádné bezpečnostní opatření
MNB - Ministerstvo národní bezpečnosti
MTZ - materiálně technické zabezpečení
MV - Ministerstvo vnitra
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308456Verze : 0
MOD
N
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308457Verze : 0
MOD
O
OŽD MV - odbor železniční dopravy ministerstva vnitra
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308458Verze : 0
MOD
R
R - rezident
RMNB - rozkaz ministra národní bezpečnosti
RMV - rozkaz ministra vnitra
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308460Verze : 0
MOD
T
TNP - tábory nucené práce
TRMNB - tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti
TRMV - tajný rozkaz ministra vnitra
TS - tajný spolupracovník
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308462Verze : 0
MOD
U
UIS - ucelené informační systémyÚRO - Ústřední rada odborů
Ústb - Ústředna Státní bezpečnosti při MV
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308463Verze : 0
MOD
V
VB - Veřejná bezpečnost
VKR - vojenská kontrarozvědka
VPJ - vojenské pracovní jednotky
VS - Vnitřní stráž
VSEO - vyhodnocovací a statisticko-evidenční útvary
VT - výpočetní technika
VTR - vědecko-technická rozvědka
VZH - vynálezecké a zlepšovatelské hnutí
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308464Verze : 0
MOD
Z
ZOB - Zemské odbory bezpečnosti
ZÚ - zastupitelský úřad
URL : https://www.valka.cz/Prehled-pouzivanych-zkratek-t79906#308465Verze : 0
MOD