Main Menu
User Menu

Přehled egyptských panovníků a prezidentů

EMĺŘI

Dynastie Túlúnovců868-884 - Ahmad Ibn Túlún
884-896 - Chumarávajh
896 - Džajš
896-905 - Hárún
905 - Šajbán

Dynastie Fátimovců909-934 - al-Mahdí Ubajdulláh, též imám a chálifa Tuniska od 910
934-946 - al-Kajim
946-953 - al-Mansúr
953-975 - al-Mujízz
975-996 - al-Azíz
996-1021 - al-Hákim
1021-1036 - az-Zahír
1036-1094 - al-Mustansir
1094-1101 - al-Mustalí
1101-1130 - al-Amír
1130-1149 - al-Háfiz
1149-1154 - al-Záfir
1154-1160 - al-Fájiz
1160-1171 - al-Álid

Dynastie Ajjúbovců1169-1193 - Saláhuddín
1193-1198 - al-Azíz I.
1198-1200 - al-Manúr Muhammad
1200-1218 - al-Ádil I.
1218-1238 - al-Kámil
1238-1240 - al-Ádil II.
1240-1249 - as-Sálih
1249-1250 - Túránšáh al-Muázzam


Mamlúci Bahríjští


1250-1257 - Mujízzudín Ajbak
1257-1259 - al-Mansúr Núruddín Alí
1259-1260 - al-Muzaffar Kutuz
1260-1277 - az-Záhir Ruknuddín Bajbars
1277-1279 - as-Sajíd Baraka
1279 - al-Ádil Badruddín Salámiš
1279-1290 - al-Mansúr Kalá'un
1290-1293 - al-Ašraf Chalíl
1293-1294 - an-Násir Muhammad
1294-1296 - al-Ádil Kitbuga
1298-1308 - an-Násir Muhammad (znovu)
1308-1309 - al-Muzaffar Bajbars II.
1309-1340 - an-Násir Muhammad (znovu)
1340-1341 - al-Mansúr Abú Bakr
1341-1342 - al-Afšar Kudžuk
1342 - an-Násir Ahmad
1342-1345 - as-Sálih Ismáíl
1345-1346 - al-Kámil Šabán
1346-1347 - al-Muzaffar Hádžídží I.
1347-1351 - an-Násir al-Hasan
1351-1354 - as-Sálih Saláhuddín
1354-1360 - an-Násir al-Hasan (znovu)
1360-1363 - al-Mansúr Muhammad
1363-1376 - al-Afšar Šajbán II.
1376-1381 - al-Mansúr Alá'uddín Alí
1381-1382 - as-Sálih Hádžídží II.
1382-1389 - as-Záhir Barkúk (Burdži)
1389-1390 - as-Sálih Hádžídží II. (znovu)


Mamlúci Burdžíjští


1390-1399 - az-Záhir Barkúk (znovu)
1399-1405 - an-Násir Faradž
1405-1406 - al-Mansúr Abdul'azíz
1406-1412 - an-Násir Faradž (znovu)
1412 - al-Ádil al-Mustajín
1412-1421 - al-Mu'ajjad Sajfuddín
1421 - al-Muzaffar Ahmad
1421-1422 - as-Sálih Muhammad
1422-1438 - al-Afšar Barsbáj
1438 - al-Azíz Džámáluddín Júsuf
1438-1453 - az-Záhir Džakmak
1453 - al-Mansúr Uthmán
1453-1460 - al-Afšar Inal
1460-1461 - al-Muájjad Ahmad
1461-1467 - az-Záhir Chuškadan
1467 - az-Záhir Bilbaj
1467-1468 - az-Záhir Timurbuga
1468-1496 - al-Afšar Kajtbáj
1496-1498 - an-Násir Muhammad
1498-1499 - az-Záhir Kánsúh
1499-1500 - al-Afšar Džanbalat
1500 - al-Ádil Tumanbáj
1501-1516 - al-Afšar Kánsúh al-Gaurí
1516-1517 - al-Afšar Tumanbáj


od 1517 - nadvláda Osmanské říše
(sultáni viz Turecko)


DĚDIČNĺ MĺSTOKRÁLOVÉ


1805-1849 - Muhammad Alí (Mehmed Ali)
1849-1854 - Abbás I.
1854-1863 - Saíd Paša
1863-1867 - Ismáíl Paša


CHEDĺVOVÉ


1867-1879 - Ismáíl Paša (do 1867 místokrál)
1879-1892 - Muhammad Taufík Paša
1892-1914 - Abbás II. Hilmí


SULTÁNOVÉ


1914-1917 - Husejn Kámil (Husajn)
1917-1922 - Ahmed Fujád


KRÁLOVÉ


1922-1936 - Fujád I. (do roku 1922 sultán)
1936-1952 - Fárúk I.
1952-1953 - Fujád II. (Ahmed)


PREZIDENTI


1953-1954 - Muhammad Nagíb
1954-1970 - Gamál Abd an-Násir (do 1956 předseda vlády a hlava státu)
1970-1981 - Anvar as-Sadát
1981-2011 - Muhammad Husní Mubárak
URL : https://www.valka.cz/Prehled-egyptskych-panovniku-a-prezidentu-t29138#103198Verze : 0