Main Menu
User Menu

Přehled boje proti genocidě

Přehled boje proti genocidě a zločinům proti lidskosti ve XX. století


...........1907 - druhá konference v Haagu.
28.06.1919 - Versaillská smlouva (čl. 227-228).
10.08.1920 - Sévreská smlouva (čl. 230).
...........1925 - Pellova zpráva o hromadné kriminalitě států.
...........1928 - Briandův-Kelloggův pakt, odsuzující použití války k řešení problémů.
19.01.1946 - uveřejněna Charta Mezinárodního vojenského tribunálu v Tokiu
11.12.1946 - Usnesení č. 95 (I) valného shromáždění OSN potvrzuje principy mezinárodního práva, zavedené v Norimberku.
.....................- Usnesení č. 96 (I) definuje genocidu.
21.11.1947 - OSN ustavuje Komisi pro mezinárodní právo.
09.12.1948 - OSN přijímá Úmluvu předcházení a stíhání zločinu genocidy.
10.12.1948 - OSN přijímá Všeobecnou deklaraci lidských práv.
26.11.1968 - OSN přijímá Úmluvu o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
25.01.1974 - Rada Evropy přijímá Úmluvu o nepromlčitelnosti zločinů proti lidskosti.
26.08.1985 - Whitakerova zpráva o genocidě.
22.02.1993 - Usnesení č. 808 Rady bezpečnosti: ustavení zvláštního mezinárodního tribunálu k odsouzení zločinů v bývalé Jugoslávii.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-boje-proti-genocide-t19444#72424Verze : 0