Main Menu
User Menu

Podplukovník zdravotnické služby

Lieutenant Colonel of the Medical Service

Подполковник медицинской службы

Česky: Podplukovník zdravotnické služby
English: Lieutenant Colonel of the Medical Service
По-русски: Подполковник медицинской службы
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podplukovník
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-zdravotnicke-sluzby-t249762#688215Verze : 1
MOD