Main Menu
User Menu

Podplukovník

Lieutenant Colonel

Česky:
Czech:
Podplukovník
Anglicky:
English:
Lieutenant Colonel
Další názvy:
Other names:
- -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t240904#666545Verze : 0
MOD
Císařské vojsko
Hodnost podplukovník existovala již v žoldnéřských vojscích. Její označení v němčině se postupně vyvíjelo od Obrist-Lieutenant přes Oberst-Lieutenant a Oberstlieutenant po Oberstleutnant.


Jednalo se nejprve spíše o označení funkce zástupce velitele pluku, tj. plukovníka. Ten si vybral jednoho ze svých setníků či rytmistrů jako svého zástupce. Postupem doby se z označení funkce stalo označení hodnosti. Nadále byl jmenován majitelem pluku či dvorskou válečnou radou. Osoba s hodností podplukovníka někdy zastávala funkci velitele pluku (Regiments-Commandant, resp. Obrist-Commandant) - více v tématu o hodnosti plukovník.
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t240904#666546Verze : 0
MOD