Main Menu
User Menu

Podojil, František

     
Příjmení:
Surname:
Podojil
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Podojil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál technické zbrojní služby V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.09.1869 Přeborov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.02.1936 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Podojil-Frantisek-t110770#389763Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Podojil
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Podojil
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.10.1899-DD.06.1901 Vyšší montánní akademie, Lubno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1881-DD.08.1884 Vojenská nižší reálka, Eisenstadt
DD.08.1884-DD.08.1888 Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.08.1888-DD.08.1891 Vojenská technická akademie, Mödling
DD.10.1897-DD.10.1899 Vyšší dělostřelecký kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1891 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1895 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1902 dělostřelecký inženýr rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 dělostřelecký vrchní inženýr 3. třídy rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
06.11.1918 plukovník generálního štábu
29.12.1922 generál dělostřelecké technické služby V. hodnostní třídy
01.08.1925 generál technické zbrojní služby V. hodnostní třídy
01.12.1926 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1881-DD.08.1891 vojenské studium, Eisenstadt, Hranice a Mödling
DD.08.1891-DD.10.1894 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 1, Wien
DD.10.1894-DD.09.1896 referent Vojenského zeměpisného ústavu, Wien
DD.09.1896-DD.10.1897 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 1, Wien
DD.10.1897-DD.10.1899 vojenské studium, Wien
DD.10.1899-DD.06.1901 civilní studium, Příbram
DD.06.1901-DD.11.1918 přednosta oddělení Zbrojního arsenalu, Wien
DD.11.1918-DD.03.1920 přednosta oddělení Likvidační komise ministerstva národní obrany, Wien
DD.03.1920-DD.10.1922 přednosta Zbrojně technického úřadu u firmy J. Roth, Bratislava
DD.10.1922-DD.09.1925 velitel Vojenské muniční továrny, Polička
DD.09.1925-DD.11.1926 zástupce přednosty Kontrolního sboru vojenské správy, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Podojil-Frantisek-t110770#389764Verze : 0
MOD