Main Menu
User Menu

Plzák, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Plzák
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Plzák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál šéf justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.02.1869 Plzeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Plzak-Josef-t110775#389774Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Plzák
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Plzák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.07.1887 Státní gymnasium, Plzeň
DD.10.1888-DD.05.1892 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1887-DD.05.1888 Škola jednoročních dobrovolníků, Plzeň
DD.10.1892-DD.05.1894 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1888 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1891 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1894 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1907 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 plukovník auditor rakousko-uherské branné moci
06.11.1918 plukovník justičního sboru
01.11.1919 plukovník justiční služby
29.01.1920 generál justiční služby V. hodnostní třídy
10.02.1925 generál justiční služby IV. hodnostní třídy
16.12.1927 generál šéf justiční služby
01.03.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.11.1918-01.11.1919 Velitel : Nejvyšší vojenský soud
01.11.1919-18.05.1920 Velitel : Nejvyšší vojenský soud
18.05.1920-10.02.1925 Velitel : Nejvyšší vojenský soud
10.02.1925-16.12.1927 Velitel : Nejvyšší vojenský soud
16.12.1927-00.01.1928 Velitel : Nejvyšší vojenský soud

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1887-DD.11.1887 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.11.1887-DD.05.1888 vojenské studium, Plzeň
DD.05.1888-DD.09.1888 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.10.1892-DD.05.1894 vojenské studium, Wien
DD.05.1894-DD.05.1896 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Pétervárad
DD.05.1896-DD.05.1900 vojenský soudce Posádkového soudu, Josefov
DD.05.1900-DD.05.1905 správce Posádkového soudu, Hradec Králové
DD.05.1905-DD.10.1908 správce Posádkového soudu, Temesvár
DD.10.1908-DD.10.1912 správce Posádkového soudu, Praha
DD.10.1912-DD.05.1915 justiční referent velitelství XVI. sboru, Ragusa a balkánské válčiště
DD.05.1915-DD.04.1917 justiční referent Vojenského velitelství Mostar, balkánské válčiště
DD.04.1917-DD.07.1917 referent Nejvyššího vojenského soudu, Wien
DD.07.1917-DD.10.1918 rada Nejvyššího vojenského soudu, Wien
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.02.1928 president Nejvyššího vojenského soudu, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Plzak-Josef-t110775#389776Verze : 0
MOD