Main Menu
User Menu

Plavecký hrad (ruina hradu)

Plavecký hrad, hrad (ruina)


Hrad sa nachádza vo výške okolo 400 metrov nad morom na západnom úbočí Malých Karpát na kopci Pohanská pri obci Plavecké Podhradie v okrese Malacky (pri Bratislave).


Jeho názvy ktoré sa používali v histórií a ako ich zaznamenali kroniky a spisy sú:
rok 1274 Detrek, Dettreh, Dethruh, rok 1296 Detrech, rok 1394 Plosenstein, rok 1420 Plawcz, rok 1437 Detrehkw, rok 1469 Plozsten, rok 1532 Plawcž a maďarský Detreko, nemecký Blasenstein, Plasenstein. / Detrech, hrad Polovcov, Podplšec/


Sú to zrúcaniny hradu, ktorý bol postavený v 13. storočí, prestavaný v 15. - 16. storočí. a opustený v 18. storočí.


Prvá zmienka o hrade je z roku 1273 /1274/ ako o mieste vojenského stretnutia uhorského kráľa Ladislava IV. a českého kráľa Přemysla Otakara II. pod hradom Detrek. Bol postavený ako kráľovská pohraničná pevnosť v rokoch 1256-1273 a pomenovaný po staviteľovi zvolenskom a spišskom grófovi magistrovi Detrichovi. Bol viackrát prestavaný a nesie stopy gotiky a renesancie. Krátky čas bol majiteľom aj Matúš Čák . Od roku 1398 bol majiteľom pevnosti Ctibor zo Ctiboríc. Po vymretí Stiborovcov v roku 1434 patril grófom z Jura a Pezinka a po nich Szerédyovci, Salmovci. V polovici 16.storočia získali hrad Fuggerovci a začali renesančnú prestavbu (z tohoto obdobia pochádza aj delová bašta horného hradu). Po nich hrad vlastnili Balassovci. V druhej polovici 16.storočia sa jeho vlastníkmi stali Balašovci. Rekonštrukcia hradu bola zakončená v 17.storočí. Od roku 1634 /iný zdroj 1641/ sa stal majetkom Pálffyovcov. V roku 1706 po Rákocziho povstaní a následnom dobytí od kuruckých povstalcov a poškodení cisárskymi vojskami pod vedením generála Heistera chátra. A v dnešnej dobe je z neho iba ruina,


Na hrade sa nachádzala v rokoch 1579 až 1582 tlačiareň kazateľa Petra Borzemiszu. Tlačili sa v nej knihy a kalendáre s protestantskou tematikou. Hrad je známi i činom Petra Bakiča, ktorý oslobodil z Holíčskeho hradu v 27. decembra roku 1607 Františkovi Révayovi oslobodil Zuzanu Révayovú a chránil ju na Plaveckom hrade. Ten príbeh skoro spustil malú slovenskú trojsku vojnu, ale konflikt sa včas zažehnal na cisárskom dvore. Pod hradom sa nachádza aj sústava jaskynných chodieb, ktorých spojitosť s hradom prípadne s jeho tajomstvami nie je vylúčená.


(Zdroj : Kamenní strážcovia, Miroslav Slámka, Slovenský skauting, Bratislava 2004, vydanie druhé
http://www.hrady.sk/plavecky-hrad.php
http://plaveckyhrad.asgard.sk/
Wikipédia)
URL : https://www.valka.cz/Plavecky-hrad-ruina-hradu-t45350#176954Verze : 0
Tady je celkový pohled na hrad od Plaveckého Podhradia
URL : https://www.valka.cz/Plavecky-hrad-ruina-hradu-t45350#176955Verze : 0
Tady jsou fotky prvního předhradí - vlevo je dělová bašta z 16. století, vpravo dělová bašta ze 17. století.
URL : https://www.valka.cz/Plavecky-hrad-ruina-hradu-t45350#176956Verze : 0
Tady je detail spodní dělové bašty.
URL : https://www.valka.cz/Plavecky-hrad-ruina-hradu-t45350#177177Verze : 0
A tady je pohled zvenku a zevnitř na horní dělovou baštu.
URL : https://www.valka.cz/Plavecky-hrad-ruina-hradu-t45350#177178Verze : 0