Main Menu
User Menu

Pisarský, Lumír

     
Příjmení:
Surname:
Pisarský
Jméno:
Given Name:
Lumír
Jméno v originále:
Original Name:
Lumír Pisarský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.02.1919 Janovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.07.1971 Hranice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, AVIS, Praha 2005
URL : https://www.valka.cz/Pisarsky-Lumir-t35593#572394Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pisarský
Jméno:
Given Name:
Lumír
Jméno v originále:
Original Name:
Lumír Pisarský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1944-10.08.1944 Velitel : Oddíl motorisovaných děl
30.09.1944-29.11.1944 Velitel : 3. tankový prapor
DD.MM.1947-01.03.1948 Velitel : Vojenský výcvikový tábor u Berouna
01.03.1948-01.11.1952 Velitel : Vojenský výcvikový tábor Město Libavá
01.11.1952-DD.MM.1955 Velitel : Vojenský výcvikový prostor Libavá

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

21.12.1943

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

17.08.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile za odvahu /1943-1991/
Medal for Bravery /1943-1991/
Медаль За отвагу
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, AVIS, Praha 2005
www.lidovky.cz
URL : https://www.valka.cz/Pisarsky-Lumir-t35593#572395Verze : 1
MOD
Plukovník Lumír Pisarský


Zástupce velitele 3. tankového praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSRNarodil se 15. února 1923 v Janovicích u Frýdku. Od roku 1933 studoval na gymnáziu v Českém Těšíně, kde vynikal v předvojenské výchově. Po okupaci ČSR se zapojil do odbojové činnosti a byl vyslýchán gestapem za pokus o ilegální přechod hranic. Byl propuštěn a sledován, ale podařilo se mu znovu, tentokrát úspěšně, hranice překročit a v srpnu 1939 se v Krakově přihlásil k Legionu Čechů a Slováků. Aby byl přijat do stavu, přidal si čtyři roky a předložil i falešné dokumenty o vykonání vojenské základní služby. Poté byl vyslán do školy pro důstojníky v záloze.


Po napadení Polska v září 1939 ustoupila jeho jednotka na území, které vzápětí okupovala Rudá armáda. Tam byl L. Pisarský zatčen orgány NKVD a v červnu následujícího roku odsouzen na 8 let nucených prací v táboře Magadan u Ochotského moře. Stal se táborovým zdravotníkem, kterým zůstal i po svém propuštění v únoru 1942. Teprve v červenci téhož roku odjel do Buzuluku, kde se formovala československá vojenská jednotka v SSSR. Prodělal náročný výcvik jako průzkumník-samopalník a absolvoval též lyžařský kurz. V prvním boji 8. března 1943 pak u Sokolova velel družstvu 1. roty v hodnosti desátníka. Vedl obranu nejohroženějších úseků a se svým družstvem pobil desítky útočníků. V boji byl těžce raněn a hospitalizován v Tambově, kde poté obdržel Československý válečný kříž 1939, sovětskou medaili Za odvahu a hodnost četaře.


Po propuštění z nemocnice v květnu 1943 se přihlásil do tankistického kurzu při tvořící se 1. čs. samostatné tankové brigádě v Tambově. Jako nejlepší absolvent se stal velitelem 2. čety u roty středních tanků ppor. J. Buršíka v hodnosti podporučíka. S ní se zúčastnil osvobozování Kyjeva, při kterém posádka jeho tanku T-34/76 „SOKOLOVO“ dne 5. listopadu 1943 vyřadila německé samohybné dělo, střední tank, dva nákladní automobily, dvě protitanková děla a čtyři kulometná hnízda. V bojích o Bílou Cerkev v prosinci téhož roku byl jeho tank poškozen, ale již následující den znovu zasáhl do boje, při kterém zničil nepřátelský tank. V lednu pak vedl úspěšnou obranu vesnice Buzovky, za což mu byl udělen druhý Československý válečný kříž 1939 a sovětský Řád Vlastenecké války I. stupně.


V srpnu 1944 se stal ppor. Pisarský velitelem 5. roty 3. tankového praporu, který pak vedl do Karpatsko-dukelské operace. Během ní byl 22. září jeho tank zasažen a jeho posádka zahynula. Sám ppor. Pisarský vyvázl pouze se zraněním a již koncem září po návratu z léčení se ujal velení 3. praporu. 28. října 1944 obdržel třetí Československý válečný kříž 1939 a o několik dní později byl povýšen na poručíka. Rovněž se stal nositelem sovětského odznaku „Výtečný tankista“. Po návratu npor. R. Tesaříka do funkce velitele praporu se stal jeho zástupcem a v této funkci se zúčastnil v únoru 1945 Ostravské operace. Za svoji účast v ní obdržel čtvrtý Československý válečný kříž 1939
a sovětský Řád Rudé hvězdy. V květnu 1945 pak byl povýšen do hodnosti nadporučíka a ve funkci zástupce velitele tankového praporu pak až do srpna téhož roku zajišťoval hranice s Polskem v oblasti Těšínska. Poté se ujal funkce instruktora řidičského a bojového výcviku tankistů ve VA v Hranicích v hodnosti kapitána.


1. ledna 1946 byl L. Pisarský přijat do trvalého služebního poměru v armádě jako důstojník z povolání. V roce 1947 se oženil a o rok později opustil v hodnosti štábního kapitána akademii, aby se ujal velení VVP Libavá. V té době se začal zhoršovat jeho zdravotní a psychický stav v důsledku válečných útrap a zranění, což vážně poznamenalo jeho další kariéru i rodinný život. V roce 1955 odešel z armády a žil sám se svými depresemi, které se nakonec rozhodl řešit sebevraždou.


Prameny:
Kolektiv autorů: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, AVIS, Praha 2005
archív autora

URL : https://www.valka.cz/Pisarsky-Lumir-t35593#131616Verze : 0
Jednotka v bitvě u Sokolova: 1.rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 955/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 31.7.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile
Sovětská medaile "Za odvahu"
4x ČS. válečný kříž 1939


1943 - absolvoval tankové učiliště v Tambově.
Jeden z velitelů tanku T-34 "Sokolovo"
1945 - velitel 5.tankové roty 3.tankového praporu 1.ČS.samostatné tankové brigády.


Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Pisarsky-Lumir-t35593#148139Verze : 0