Main Menu
User Menu

Pich-Tůma, Miroslav

Major Miroslav Pich-TůmaPich-Tůma se narodil 30. srpna 1909. Původní profesí byl krejčovský dělník. V Sovětském svazu prošel školením u Augustina Schramma, zavázal se ke spolupráci s NKVD a stal se politickým komisařem v partyzánské jednotce Mistr Jan Hus.


Po skončení druhé světové války se stal poslancem Prozatímního národního shromáždění. Hlavně ovšem pracoval na II. oddělení Zemského odboru bezpečnosti (ZOB II), a to v referátu, který byl zacílen na národně socialistickou stranu a její činitele. Ve funkci se osvědčil a na konci roku 1948 se stal vedoucím 2. oddělení II. sektoru (politické zpravodajství) ve skupině BAa na Ministerstvu vnitra.


Pich-Tůma hojně využíval násilných postupů během vyšetřování a v několika případech se dokonce dopustil trestného činu vraždy. V roce 1951 byl zatčen a v roce 1953 spolu s několiak dalšími funkcionáři bezpečnostních složek odsouzen. Za vraždu a sabotáž dostal 15 let. Byl ovšem amnestován a omilostněn prezidentem republiky, takže z vězení byl podmínečně propuštěn. Do vazby se dostal opět v letech 1968-1969. V tomto roce byl uznán vinným z vraždy. jeho případ byl opět otevřen v roce 1990, avšak Pich-Tůma spáchal sebevraždu.
Zdroje:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007.
KAPLAN, Karel: StB o sobě - výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, ÚDV, Praha 2002.
Historická penologie 5/2004.
URL : https://www.valka.cz/Pich-Tuma-Miroslav-t89479#333803Verze : 0
MOD