Main Menu
User Menu

Pevnostní divize Varšava [1945-1945]

Fortress Division Warsaw / Festungs-Division Warschau

     
Název:
Name:
Pevnostní divize Varšava
Originální název:
Original Name:
Festungs-Division Warschau
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.02.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1945-27.02.1945 XXXXVI. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1945-27.02.1945 Varšava, ? /

Velitel:
Commander:
DD.01.1945-27.02.1945 Weber, Friedrich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.01.1945-27.02.1945 Pevnostní pluk 8
DD.01.1945-27.02.1945 Pevnostní pluk 88
DD.01.1945-27.02.1945 Pevnostní pluk 183
DD.01.1945-27.02.1945 Pevnostní dělostřelecký pluk 1320
DD.01.1945-27.02.1945 Divizní jednotky Varšava
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-divize-Varsava-1945-1945-t9807#405905Verze : 1
MOD