Main Menu
User Menu

Pevnost Josefov

Fortress Josefov / Festung Josefstadt

     
Název:
Name:
Pevnost Josefov
Originální název:
Original Name:
Pevnost Josefov
Další názvy:
Other Names:
c.a k. pevnost Ples
c. a k. pevnostní město Josefov (od 16.3.1793)
Obec:
Municipality:
Jaroměř II
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°20'20.58"N 15°55'48.01"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Typ pevnostního komplexu:
Type of Fortress Complex:
bastionový komplex
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
žádný
Části pevnostního komplexu:
Components of the Fortress Complex:
Horní pevnost
Dolní pevnost
Tvrz Brdce
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1780
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1791
Výzbroj:
Armament:
394 děl
Posádka:
Crew:
10 000 mužů
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR žádné
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Kupka a kolektiv: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezku (Praha 2001)
Vlasta Prokešová: Pevnost Josefov (Česká Skalice 1972)
http://pevnost.josefov.sweb.cz/

Pevnost Josefov - Model pevnosti Josefov

Model pevnosti Josefov
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#421549Verze : 0
MOD
Pevnost Josefov (Ples)
Fortress Josefov (Ples)
Festungstadt Josefov (Pless)
Po ztrátě Kladska a většiny Slezska, anektovaných po třech prohraných slezských válkách vítězným Pruskem, se Čechy staly novým pohraničním územím rakouského císařství. To s sebou přineslo nutnost nahradit ztracené kladské a slezské pevnosti, které do té doby chránily rakouskou severní hranici.

Podle návrhů z roku 1763 měla být vybudována pevnost buď ve městě Hradci Králové, nebo ve vsi Ples u Jaroměře. Plány obou pevností byly zpracovány, realizován však byl pouze jeden z nich – v letech 1766-1778 byl opevněn Hradec Králové.

Roku 1778 vypukla válka o dědictví bavorské (1778-1779), v jejímž průběhu zastavila vpád pruské armády rakouská provizorní polní opevnění u Jaroměře. K vysoce odborně opevněnému Hradci Králové se Prusové vůbec nedostali. Na základě toho bylo rozhodnuto o realizaci i druhého fortifikačního plánu, tedy o vybudování pevnosti u Jaroměře…

V letech 1780-1791 byla podle téměř dvacet let starých plánů francouzského generálmajora inženýra Claud-Benoita Duhamela de Querlonde (a zpočátku i pod jeho vedením) postavena na soutoku Metuje s Labem bastionová pevnost, pojmenovaná původně podle vesnice, která v důsledku její stavby zmizela – Ples (okrajové části vesnice se zachovaly jako Starý Ples a Vodní Ples) a teprve roku 1793 přejmenovaná na počest zesnulého císaře Josefa II. na císařské a královské pevnostní město Josefov. Pevnost byla zbudována podle pravidel mezièrské inženýrské školy a skládala se ze tří částí:


Horní pevnost byla postavena na návrší na levém břehu Metuje, jejíž tok byl v tomto úseku napřímen a soutok s (rovněž regulovaným) Labem posunut o 700 metrů. Hradební obvod o délce cca 3 km tvořilo osm bastionů s mezilehlými kurtinami a mnoha předsunutými fortifikačními prvky. Za linií bastionů byl jako druhá obranná linie postaven okružní blok kasáren se sklopnými střechami a zesílenými stropy horních poschodí, které po sklopení střech mohly sloužit jako cesta nebo jako palebná stanoviště dalších dělostřeleckých baterií. Od západu byla tato část pevnosti chráněna předsunutým opevněním (cornichon). Vstup do Horní pevnosti umožňovaly tři brány (Jaroměřská na severu, Hradecká na západě, Novoměstská na jihu), a jedna poterna (na východě).


Dolní pevnost (severně od Horní pevnosti) byla tvořena dvěma lunetami na umělém ostrově mezi Metují a Labem a rohovou hradbou na pravém břehu Labe, tvořenou dvěma bastiony s Korunní bránou zabudovanou ve spojovací kurtině.


Tvrz Brdce byla vybudována jako detašovaná rohová hradba (cornichon) na návrší, chránícím od severovýchodu přístup k ostrovní části dolní pevnosti.


Součástí pevnostního komplexu byl rozsáhlý systém podzemních galerií v celkové délce 42,7 km, zahrnující i minové a naslouchací chodby, vybíhající do předpolí pevnosti a umožňující vedení pevnostní války podle nejmodernějších pravidel. Navzdory tomu byla pevnost Josefov – stejně jako většina „dokonalých“ bastionových pevností z konce 18. století – zastaralá prakticky již v den svého dokončení. Francouzská revoluce a následné napoleonské války znamenaly nástup masových armád, které již nemohla zastavit sebedokonalejší osamocená pevnost. To se potvrdilo za rakousko-pruské války, kdy pruská armáda pevnost Josefov obešla a rozhodující bitvu s rakouskou polní armádou svedla nedaleko další „dokonalé“ pevnosti – u Hradce Králové. Logickým důsledkem pak bylo rozhodnutí, jímž byla existence pevnosti Josefov roku 1888 formálně ukončena…


Zdroje:
- Vladimír Kupka a kolektiv: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezku (Praha 2001)
- Vlasta Prokešová: Pevnost Josefov (Česká Skalice 1972)
- http://pevnost.josefov.sweb.cz/
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#416537Verze : 0
MOD
Několik fotografií z rozsáhlého josefovského podzemí...


Zdroj: vlastní archiv a internet
Pevnost Josefov - Systém podzemních galerií pod předsunutým cornichonem...

Systém podzemních galerií pod předsunutým cornichonem...
Pevnost Josefov - Komunikační galerie (chodba)

Komunikační galerie (chodba)
Pevnost Josefov - Podzemní křižovatka 1

Podzemní křižovatka 1
Pevnost Josefov - Podzemní křižovatka 2

Podzemní křižovatka 2
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#423945Verze : 0
MOD
Část střelecké galerie v detašovaném bastionu VI u ravelinu XIV během vyklízecích prací.
21. září 2013 (souřadnice 50°20'12.917"N, 15°56'2.107"E)
Pevnost Josefov - vlastní foto

vlastní foto
Pevnost Josefov - vlastní foto

vlastní foto
Pevnost Josefov - vlastní foto

vlastní foto
Pevnost Josefov - vlastní foto

vlastní foto
Pevnost Josefov - vlastní foto

vlastní foto
Pevnost Josefov - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#496039Verze : 0
MOD

Kostel Nanebevstoupení Páně
Kostel Nanebevzetí Páně je situován na Masarykově náměstí. Jedna se o stavbu v empírovém stylu z let 1805 až 1810 a byl postaven pro potřebu vojenské posádky pevnosti. Má obdobu (podobu) s kostelem v pevnosti Terezín. Nicméně jejich umístění v rámci pevnosti je rozdílné. Některé prvky vnitřního vybavení kostela pochází ze zbořeného kostela ze zaniklé vsi Ples. V ose presbytáře umístěná věž měří 54 metrů.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Pevnost Josefov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#703634Verze : 0
Diskuse
Škoda, že pevnost nemohla ukázat, jak by si obstála v boji.Stejně, jako její sestra Terezín...Jsou známé nějaké případy, kdy podobná bastionová pevnost byla prověřena bojem?
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434255Verze : 0
Dobrý den, z českých bastionových pevností si paradoxně několikrát zaválčila pouze ta nejjednodušší z nich - Praha. Z moravských to byla Olomouc. Josefov a Terezín byly příliš dokonalé na to, aby se s nimi někdo dobýval, protože přišly příliš pozdě. Vycházely ze zkušeností, které fortifikátoři nasbírali v 17. a 18. století v západní Evropě, kam byste možná měl zaměřit svůj zájem. On ten Vauban z toho skutečně udělal vědu na základě vlastních zkušeností Smile
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434296Verze : 0
MOD
Tak o Praze a jejím obléhání nejen bavorsko-francouzsko-saskou armádou jsem samozřejmě četl Smile Máte pravdu, že se jednalo o nejjednodušší pevnost.Dá-li se to tak vůbec nazvat.Byl to spíše SLEPENEC všeho možného opevnění.Jak uvádíte.Snad jen Vyšehrad lze zejména vzhledem k dosti nepřístupnému terénu ohodnotit jako plnohodnotnou citadelu s dobrými takticko-technickými vlastnostmi.Vyšehrad byl hodnocen kladně, ale vzhledem k jeho poloze se dá říct, že byl skoro zbytečný.Když by protivník zvolil jinou cestu a obešel ho Smile Jinak co se týče bastionových pevností jako třeba Terezín a Josefov jsem slyšel názor, že jejich síla spočívala v tom, že svou nedobytností měla nepřátelskou armádu odradit(dobýval by ji dost dlouho a za dost velikých ztrát).To by ho samozřejmě zdrželo.Proto by pevnost raději obešel.V pevnosti byla ukryta celkem početná posádka, která byla i dobře zásobená.Ta by vyčkávala dostatečně dlouhou chvíli a pak nepřátelské armádě vpadla do zad...Přijde mě to docela chytré a i logické Smile
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434343Verze : 0
Což o to, chytré a logické to je... jenomže právě proto by to žádný duševně zdravý velitel neudělal. Ne nadarmo jsou dějiny 18. století plné zdlouhavých obléhání "nedobytných" pevností Smile Zlom nastal až ve století devatenáctém, po vzniku masových armád. VIZ
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434346Verze : 0
MOD
Je hodně zajímavé, že sám markýz Vauban zároveň vyvíjel i způsob dobývání pevností postavených v tomhle stylu Smile Pevnostním stavitelstvím byl doslova zcela posedlý Smile
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434383Verze : 0
Musel, anžto to bylo jeho celoživotmí povolání. Byl totiž fortifikační inženýr, což byli současně předchůdci dnešních ženistů, geodetů a zčásti i dělostřelců. Tehdejší autor odborné fortifikační literatury Johann Falber charakterizoval inženýra jako toho, kdo...


„umí vybrat pro pevnost nebo město či opevnění vhodný terén, zvolit nejlepší dobový model, zaměřit projekt do terénu, určit správné proporce, vykolíkovat stavbu, vyměřit základy. Musí být schopný vést stavební práce a v případě potřeby musí umět řídit i obranu pevnosti. Naproti tomu musí umět napadnout nepřátelskou pevnost, útočit na ni a zbořit ji. Musí mít brilantní a dokonalou zkušenost v aritmetice, také v geometrii, matematice a mechanice, musí mít dlouhodobé a praktické poznatky. Rovněž musí mít alespoň teoretické znalosti o dělostřelectvu a dělostřeleckém mistrovství. “


Pro bližší informace vřele doporučuji: Christopher Duffy - KÁMEN A OHEŇ (Brno 1998)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434400Verze : 0
MOD
Tak to musel mít pan markýz Vauban skutečně širokej záběr :-)Takovejch povolání v jedné osobě Smile
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434445Verze : 0
Měl jsem možnost navštívit pevnost Josefov a tam jsem se setkal s docela zajímavou záležitostí Smile Objevil jsem tam model, který má znázorňovat teoretické dobývání této pevnosti.Je to celkem zajímavá záležitost a model je moc pěkně udělaný.Autor údajně použil 10 000 figurek...
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434616Verze : 0
.
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434617Verze : 0
.
Pevnost Josefov - foto:(vlastní)

foto:(vlastní)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434618Verze : 0
Zravím,
diorama je nepochybně inspirováno Suvorovovou ztečí Izmailu v roce 1790. Jen mám pocit, že evropští velitelé měli na cenu života svých nákladně vycvičených vojáků poněkud jiný názor než autoři proslulých ruských vývikových pouček: "Dva zabij, třetího vycvič!" a "Kulka je hloupá, bodák je chlapík!".


Pravda, roku 1741 bylo překvapivou ztečí dobyto jednoduché a skoro nehájené pražské opevnění, v případě Josefova by však nepochybně šlo o něco zcela jiného. Dokonce snad ani řezník Napoleon by takový útok proti moderní a PŘIPRAVENÉ pevnosti bez důkladné ženijní přípravy nenařídil...


Nicméně autoři odvedli hezký kus práce (taky jsem si rád hrával s cínovými vojáčky) a určitě se na to zajedu podívat. Díky za tip Laughing
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434667Verze : 0
MOD
"Kulka je hloupá, bodák je chlapík!" Smile Tuším, že tohle heslo měl údajně pronést SUVOROV Very Happy Autor tam popisuje více druhů dobývání a zcela určitě by si velitel útočících vojsk na tuhle pevnost netroufl bez důkladné přípravy...Jsem rád, že Vás můj tip na výlet potěšil Very Happy Model se nachází v http://www.muzeum.hradecko.com/uvod.htm Ps:Píšete, že jste si rád také hrával s cínovými vojáčky.Pokoušel jste se snad také o podobný model? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434668Verze : 0
Na to byla moje armáda příliš malá Smile Ale na skutečně mistrovská díla v tomto oboru jsme se chodívali dívat do Vojenského historického muzea na Hradčanech. Ani nevím, kde ty nádherné bitvy skončily po jeho zrušení. Neví to někdo z kolegů?
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434669Verze : 0
MOD
To opravdu nevím, kde bitvy vystavené na Hradčanech skončili...Nikdy jsem neměl možnost zdejší muzeum navštívit :-/ Ps:Z jakého období byla Vaše cínová armáda? Smile
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434670Verze : 0
Uživatel Kleinik, citace:
"Tuším, že tohle heslo měl údajně pronést SUVOROV"
Von Schlieffen: "... boj celého muže s bodákem proti bláznu-kulce ..."
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434688Verze : 0
Nechci se přít, ale... azcitaty.cz
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434690Verze : 0
MOD
V prusko-rakouském konfliktu v roce 1866 moderní jehlovky naplno projevily své přednosti. Rakouské předovky systému Lorenz měly sice vynikající balistické vlastnosti, které střelci nevyužili, ale v podstatě byly již technicky zastaralé.Náčelník štábu německé armády hrabě Alfred von Schlieffen uvedl: „Byl to boj terče proti střelci, předovky proti rychlopalné zbrani, boj celého muže s bodákem proti bláznu – kulce.“ Smile Často citovaný výrok maršála Suvorova: „Kulka je hloupá, ale bodák, to je chlapík!“) Tak si myslím, že je to jasné... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Josefov-t121712#434819Verze : 0