Main Menu
User Menu

Pericoli, Alberto

Biele Albatrosy

     
Název knihy:
Name of the book:
Biele Albatrosy
Autor:
Author:
Alberto Pericoli
Místo vydaní:
Published in:
Martin
Nakladatelství:
Publisher:
Magnet Press Slovakia
Rok vydání:
Year of Publication:
1997
Počet stran :
Pages:
104
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
80-967272-7-3
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
1. Príhovor Náčelníka štábu letectva a PVO GŠ Armády SR generálmajora Ing. Štefana Gombíka
2. Začiatky
3. ...a objektívom (fotografie)
4. Takí sme... (fotografie pilotov, ich umiestnenie v skupine, dátum narodenia, nálet a podpis)
5. Piloti leteckej akrobatickej skupiny (zoznam pilotov podľa rokov)
6. Takto lietame... (nákresy niektorých prvkov zostavy)
7. Vystúpenia leteckej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy (od roku 1992 do roku 1996)
8. Aero L-39 Albatros (popis a TTÚ)
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
Kniha plná fotografií našej bývalej akrobatickej skupiny. Text je v slovenskom a anglickom jazyku.
URL : https://www.valka.cz/Pericoli-Alberto-t87939#326209Verze : 1