Main Menu
User Menu

Pěchotní srub R-S 74 "Na holém"

Pěchotní srub R-S 74 "Na holém"


Oboustranný pěchotní srub, zhotovený ve III stupni odolnosti. Patří k nejlépe zachovaným objektům čs. opevnění a rozhodně stojí za shlédnutí, i když je interiér nepřístupný (možno spojit s návštěvou dělostřelecké tvrze Hanička). Jak je patrné z fotografií, okolí je doplněné obvodovou překážkou a na pravém křídle je zhotovena i část překážky intervalové společně s protitankovým příkopem.


Výzbroj pod betonem :
vlevo - L1,M (L1- 4 cm protitankový kanon vz.36- ráže 47mm spřažený s jedním TK vz.37, M- dvojče těžkých kulometů vz.37- ráže 7,92mm)
vpravo- L1,M


Výzbroj pod pancířem :
2x ZN (ZN- lehký kulomet vz.26 -ráže 7,92mm umístěný ve zvonu)
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-R-S-74-Na-holem-t21233#80761Verze : 0
Pěchotní srub R-S 74 byl spolu se sruby 75, 73 a 72 součástí úseku 6. roty 19. hraničářského pluku. Jejim úkolem byla protitanková obrana sedla, kterým prochází komunikace z Bartošovic v O.h do Rokytnice v O.h. Vpravo se mírně vlní terén Žambereckých lesů a vlevo stoupá linie ke tvrzi Hanička a dále na hřeben Orlických hor. Vzhledem k poloze sloužil srub S 74 i jako dělostřelecká pozorovatelna pro nedalekou tvrz Hanička.
Srub se nachází cca 100m jižně od zmiňované komunikace. Směrem k této silnici je překážka tvořena protitankovým příkopem, který za silnicí pokračoval jako PT překážka ke srubu S 75 vzdálenému cca 700m. Směrem ke srubu S 73, který se nachází cca 350m jižně je překážka tvořena PT příkopem v celé délce.
Sruby S75 i S 73 jsou směrem k S 74 vyzbrojeny zbraněmi L1 a M. Do prostoru srubu S 74 měl působit i 9cm minomet ze srubu S 72.
Co se týká těžší dělostřelecké výzbroje byl úsek 9./19. roty v dostřelu zbraní dělostřeleckých srubů a dělostřeleckých věží tvrzí Adam a Hanička.


Následující schematický náčrtek znázorňuje PT obranu v úseku 9./19. roty.
V náčrtku nejsou pro přehlednost zaznamenány LO vz. 36 před linií TO, LO vz. 37 1. a 2. sledu LO za linií TO. V linii TO jsou zaznačeny pouze palebné vějíře zbraní L1 a G.


Vysvětlivky:
černá kolečka ... sruby
černé obdélníky ... objekty LO vložené do linie TO
černé čáry se šipkami ... pal. vějíř L1
šedá čárkovaná čára se šipkami ... pal. vějíř G
černá plná čáta ... PT příkop
černá čárkovaná čára ... PT překážka
šedá plní čára ... pěchotní překážka
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-R-S-74-Na-holem-t21233#146851Verze : 0
Rád bych upozornil na to, že objekt neslouží jako muzeum, nýbrž jako základna Klubu vojenské historie Praha.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-R-S-74-Na-holem-t21233#155201Verze : 0