Main Menu
User Menu

Pavlík, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Pavlík
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Pavlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.12.1888 Lovčice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.06.1943 Kolín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pavlik-Antonin-t21058#375771Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pavlík
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Pavlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.07.1909 Státní reálka, Pardubice
DD.09.1910-DD.06.1911 Obchodní akademie, Chrudim
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1909-DD.05.1910 Škola jednoročních dobrovolníků, Cilli
DD.06.1918-DD.08.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.09.1918-DD.10.1918 Důstojnický kulometný kurs, Brescia
DD.11.1926-DD.09.1927 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.11.1931-DD.05.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1910 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 podporučík srbské armády
01.05.1918 podporučík legií
22.08.1918 poručík legií
30.11.1918 kapitán legií
01.03.1919 major pěchoty
24.12.1921 podplukovník pěchoty
04.05.1928 plukovník pěchoty
05.03.1936 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
17.11.1918-DD.01.1919 Velitel : Orlovský prapor
01.01.1919-01.10.1920 Velitel : Pěší pluk 102
01.10.1920-DD.01.1921 Velitel : Pěší pluk 48
DD.01.1921-DD.12.1926 Velitel : Pěší pluk 48
DD.12.1927-DD.05.1928 Velitel : Pěší pluk 48
DD.05.1928-DD.11.1928 Velitel : Pěší pluk 48
15.02.1930-16.11.1931 Velitel : Prapor útočné vozby
14.05.1932-15.09.1933 Velitel : Prapor útočné vozby
15.09.1933-31.07.1934 Velitel : Pluk útočné vozby
00.07.1934-DD.09.1935 Velitel : 24. pěší brigáda
15.09.1935-05.03.1936 Velitel : Brigáda útočné vozby
05.03.1936-01.10.1937 Velitel : Brigáda útočné vozby
15.01.1938-21.05.1938 Velitel : Velitelství 13. divise
21.05.1938-DD.06.1938 Velitel : Velitelství 34. hraniční oblasti
DD.06.1938-15.09.1938 Velitel : Velitelství 13. divise
25.09.1938-22.10.1938 Velitel : 34. hraniční oblast

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1909-DD.12.1909 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 7, Cilli
DD.12.1909-DD.05.1910 vojenské studium, Cilli
DD.05.1910-DD.09.1910 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 7, Cilli
DD.07.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 7, baliánské válčiště
08.12.1914-08.12.1914 zajetí na balkánském válčišti
DD.12.1914-DD.05.1915 srbské zajatecké tábory
DD.05.1915-DD.06.1916 velitel pěší čety 10. záložního pěšího pluku, balkánské válčiště
DD.06.1916-DD.05.1917 nemocniční ošetřování
DD.05.1917-DD.04.1918 důstojník velitelství Moravské divise, balkánské válčiště
DD.04.1918-DD.05.1918 přesun do Francie
DD.05.1918-DD.06.1918 velitel pěší čety 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.06.1918-DD.08.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.08.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 22. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 vojenské studium, Brescia
DD.10.1918-DD.01.1919 velitel kulometné roty 35. československého střeleckého pluku, Foligno a přesun
DD.01.1919-DD.06.1919 velitel praporu 35. československého střeleckého pluku, slezské a slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.07.1919 velitel praporu Pěšího pluku č. 38, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.10.1919 zatímní velitel Pěšího pluku č. 38, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.10.1920 velitel Pěšího pluku č. 102, Benešov
DD.10.1920-DD.11.1926 velitel Pěšího pluku 48, Benešov
DD.11.1926-DD.09.1927 vojenské studium, Praha
DD.09.1927-DD.09.1928 velitel Pěšího pluku 48, Benešov
DD.09.1928-DD.03.1930 profesor Kursu pro velitele vojskových těles, Praha
DD.03.1930-DD.11.1931 velitel Praporu útočné vozby, Milovice
DD.11.1931-DD.05.1932 vojenské studium, Praha
DD.05.1932-DD.09.1933 velitel Praporu útočné vozby, Milovice
DD.09.1933-DD.07.1934 velitel Pluku útočné vozby, Milovice
DD.07.1934-DD.10.1935 velitel Pěší brigády 24, Užhorod
DD.10.1935-DD.10.1937 velitel Brigády útočné vozby, Milovice
DD.10.1937-DD.01.1938 zástupce velitele Divise 13, Kolín
DD.01.1938-DD.09.1938 zatímní velitel Divise 13, Kolín
DD.09.1938-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 13, Kolín
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraniční oblasti 34, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 zástupce velitele Divise 13, Kolín
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád bílého orla 5. třída s meči
Order of White Eagle 5th Class with Swords
Орден белог орла 5. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1925

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1925

Řád bílého orla 4. třída
Order of White Eagle 4th Class
Орден белог орла 4. cтепен
-

DD.MM.1926

Pamětní medaile na pochod Albánií
Albanian Retreat Medal
Албанска споменица
-

DD.MM.1928

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pavlik-Antonin-t21058#375772Verze : 0
MOD
Antonín Pavlík - divizní generál - in memoriam


Narozen: 6. prosince 1888 v Lovčicích u Čáslavi, Čechy, Rakousko-Uhersko
Zemřel: 13. června 1943 v Kolíně, Čechy, Protektorát Čechy a Morava


Badatelská práce není uspokojivě dokončena. Vznikl pouze 1. díl stručného životopisu, který je zveřejněn na www.valka.cz


Autor studie uvítá jakoukoliv pomoc radou či skutkem, bude-li míněna vážně.
URL : https://www.valka.cz/Pavlik-Antonin-t21058#79932Verze : 0
MOD