Main Menu
User Menu

Paris, Marie-Constantin-Robert

generál V. hodnostní třídy / General of 5th Rank Class

     
Příjmení:
Surname:
Paris
Jméno:
Given Name:
Marie-Constantin-Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Marie-Constantin-Robert Paris
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.07.1868 Moskva /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.12.1953 Paříž /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Paris-Marie-Constantin-Robert-t106842#381098Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Paris
Jméno:
Given Name:
Marie-Constantin-Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Marie-Constantin-Robert Paris
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1888-DD.10.1890 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.10.1890-DD.09.1891 Aplikační jezdecká škola, Saumur
DD.11.1922-DD.11.1923 Středisko vyšších vojenských studií, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.09.1891 podporučík francouzské armády
01.10.1892 poručík francouzské armády
24.04.1900 kapitán francouzské armády
27.03.1911 major francouzské armády
04.04.1916 podplukovník francouzské armády
28.06.1918 plukovník francouzské armády
08.07.1919 brigádní generál francouzské armády po dobu mise
28.04.1921 generál V. hodnostní třídy
25.06.1924 brigádní generál francouzské armády
02.07.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
11.06.1919-12.08.1919 Velitel : Provisorní divise
15.08.1919-00.10.1919 Velitel : 5. divise
00.10.1919-13.12.1919 Velitel : 5. divise
29.12.1919-01.01.1920 Velitel : 10. divise
00.12.1919-28.04.1921 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
01.01.1920-DD.04.1921 Velitel : 12. divise
28.04.1921-27.10.1921 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
27.10.1921-10.11.1921 Velitel : Východoslovenská skupina
DD.04.1921-27.10.1922 Velitel : 12. divise
10.11.1921-DD.10.1922 Velitel : 12. divise
10.11.1921-DD.10.1922 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1888-DD.09.1891 vojenské studium, Saint-Cyr a Saumur
DD.09.1891-DD.06.1895 velitel jezdecké čety 10. husarského pluku, Tarbes
DD.06.1895-DD.07.1900 pobočník velitele Velitelství francouzských vojsk v Tunisku, Tunis
DD.07.1900-DD.06.1907 zástupce velitele jezdecké eskadrony 20. pluku jízdních střelců, Belfort
DD.06.1907-DD.04.1909 velitel jezdecké eskadrony 1. kyrysnického pluku, Vincennes
DD.04.1909-DD.12.1912 důstojník Úřadu vojenského přidělence Francouzské republiky, Madrid
DD.12.1912-DD.12.1915 velitel jezdecké eskadrony 11. kyrysnického pluku, Saumur
DD.12.1915-DD.02.1916 velitel 233. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.05.1916 nemocniční ošetřování
DD.05.1916-DD.06.1916 velitel 310. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.06.1916-DD.08.1916 velitel 365. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.01.1917 velitel Francouzské vojenské mise v Portugalsku, Lisboa
DD.01.1917-DD.09.1917 velitel 344. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.02.1918 pobočník velitele Francouzské vojenské mise v Rusku, východoevropské válčiště
DD.02.1918-DD.08.1918 představitel francouzské armády u velitelství Československého armádního sboru, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.04.1919 náčelník štábu Francouzské vojenské mise na Sibiři, sibiřské válčiště a přesun
DD.04.1919-DD.06.1919 zdravotní dovolená
DD.06.1919-DD.10.1922 člen Francouzské vojenské mise v Republice československé, Praha
DD.06.1919-DD.08.1919 velitel Provisorní divise, slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.12.1919 velitel Divise č. 5, slovenské válčiště a Opava
DD.12.1919-DD.10.1922 velitel Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.10.1922-DD.11.1922 zdravotní dovolená
DD.11.1922-DD.11.1923 vojenské studium, Versailles
DD.11.1923-DD.11.1926 velitel 2. alžírské jezdecké brigády, Mascava a saharské válčiště
DD.11.1926-DD.05.1927 mimo službu
DD.05.1927-DD.07.1928 velitel 1. jezdeckého uskupení, Nancy
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1909

Řád Karla III. - komandér
Order of Charles III - Commander
Orden de Carlos III - Encomienda
-

DD.MM.1911

Řád za vojenské zásluhy 2. třída - červená
Order of Military Merit 2nd Class - Red
Orden del Mérito Militar - rojo
-

DD.MM.1911

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1911

Řád meče - rytíř
Order of Sword - Knight
Svärdsorden Riddare
-

DD.MM.1916

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1917

Řád Leopolda 4. třída
Order of Leopold 4th Class
Ordre de Leopold Officier
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1921

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.1922

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

10.10.1925

Řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]
Order of White Lion Military Division 2nd class
-

DD.MM.1926

Řád za vojenské zásluhy 3. třída - červená
Order of Military Merit 3rd Class - red
Orden del Mérito Militar- rojo
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Paris-Marie-Constantin-Robert-t106842#381099Verze : 0
MOD