Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou

Commemorative Medal for 40th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia by Soviet Army

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1985
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.czechpatriots.com/medal30cz.php
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-40-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-Sovetskou-armadou-t161056#489803Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1985
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stuška
Klenot:
Badge:
avers medaile: 1945 - 1985

revers medaile: ČTYRICÁTÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA SOVĚTSKOU ARMÁDOU
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.czechpatriots.com/medal30cz.php
www.numismatika-ostrava.cz
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-40-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-Sovetskou-armadou-t161056#489804Verze : 2
MOD
Název
Name
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal for 40th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia by Soviet Army
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-40-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-Sovetskou-armadou-t161056#626663Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal for 40th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia by Soviet Army
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
09.05.1985 1. tankový pluk
1st Tank Regiment
1. tankový pluk
DD.MM.RRRR 2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
2. tankový pluk
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-40-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-Sovetskou-armadou-t161056#720470Verze : 0
MOD