Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa

Commemorative Medal for 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání, IV. část, ČNS Hradec Králové, 1977
Pulec, V. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, SNTL, Praha 1980, 244 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#384475Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#384477Verze : 1
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa.
Die Erinnerungsmedaille zum 20. Jährigen Jubileum der Befreiung der Republik.
V roce 1965 celé Evropa vzpomínala výročí osvobození. Medaile, která měla být připomínkou těchto pamětních dnů v Československu byla založena z rozhodnutí Národního shromáždění ČSSR č. 15. ze dne 24. února 1965.
Medaile byla určená občanům Československa za zásluhy v boji proti fašismu jednak v zahraničí, kdy vojáci naši republiky bojovali na západě i východě proti fašismu, ale také příslušníkům domácího odboje, partyzánům, příslušníkům zpravodajských skupin, ale i některým vězněným vojákům a stranickým funkcionářům zapojených do odboje.
Medaili bylo možné udělit jednak kolektivům, ale byla celkem oprávněně udělená historickým jednotkám I. a II. národního odboje. V případě udělení jednotce, se medaile upevňovala na vlastní standartu či prapor, ale zároveň byla taková standarta dekorována velkou stuhou, upevněnou na vrcholku žerdě praporu.
Medaile byla udělována opravdu výběrově, ale nebylo dbáno stranických zásluh, preferovalo se, aby tuto medaili obdrželi všichni ti poctiví lidé, kteří své životy nasazovali v bojích za osvobození vlasti.
Medailér:
Autorem medaile je Josef Hvozdenský.
Literatura :
Měřička, V.: Československá vyznamenání IV. část, 1945-75
MNO: Československá lidová armáda, řády a vyznamenání (Soubor fotografii). Praha 1975
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#326448Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#556084Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
DD.05.1965 1. tankový pluk
1st Tank Regiment
1. tankový pluk
DD.MM.RRRR 2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
2. tankový pluk
DD.MM.RRRR 14. tankový pluk
14th Tank Regiment
14. tankový pluk
DD.05.1965 18. tankový pluk
18th Tank Regiment
18. tankový pluk
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#720469Verze : 0
MOD