Main Menu
User Menu
Reklama
C4P - delostrelecký polopásový ťahač vyvinutý na základe polopásového automobilu wz. 34.


Celkom bolo vyrobených 80 ťahačov, z toho 15 prestavbou z wz. 34.


Ťahač existovali v niekoľkých variantách, líšiacimi sa kabínou a dĺžkou.


Najstaršia verzia má dvojmiestnu otvorenú kabínu prikrytú plachtou plynulo prechádzajúcu na ložnú plochu s priečnymi lavicami pre štyroch členov obsluhy ťahaného dela (kalibru 105, alebo 120 mm). Delo bolo ťahané ako náves.


C4P staršej varianty so 100 mm delom wz.13 na špeciálnom podvozku.


Novšie verzie mali uzatvorenú drevenú a kovovú kabínu, na ľavej strane ktorej bola umiestnená náhradná pneumatika. Tieto ťahače sa vyskytovali v dvoch verziách - s krátkou ložnou plochou pre ťažké delostrelectvo(s usporiadaním ako v staršej verzii)

(na obrázku C4P s delom kalibru 120mm wz.78/09/31)


a s dlhou ložnou plochou pre ľahké delostrelectvo. Vo verzii pre ľahké delostrelectvo ťahače ťahali 75 mm a 100 delá a na ložnej ploche prepravovali sedemčlennú obsluhu (na pozdĺžnych laviciach po tri osoby, posledný člen obsluhy sedel pri zadnej stene kabíny). Na ložnej ploche sa nachádzali ešte ďalšie bedne s vybavením.
C4P so 75 mm delom wz.1897


Poslednou vzhľadovo odlišnou verziou bol ťahač používaný v protilietadlovom delostrelectve - dvojmiestna nekrytá kabína plynulo prechádza na ložnú plochu, čiastočne zakrytú plachtou. Na ložnej ploche je miesto pre 7 člennú obsluhu a pre bedne s vybavením. Na oboch stranách kabíny sú umiestnené náhradné pneumatiky. Tieto ťahače sa používali na transport 75 mm protilietadlových diel wz. 36 Star a ich munície.

Ťahače protilietadlových diel wz.36 kalibru 75 spolu s muničnými prívesmi.Zdroj: http://derela.republika.pl/c4p.htm
www.military.cz
mailer.fsu.edu
http://softland.com.pl/aerojac/aaa/c4p/c4p.html
URL : https://www.valka.cz/POL-C4P-t54721#201972Verze : 0
MOD
Takticko-technické údaje:


Hmotnosť cca 3,000 kg
Nosnosť: 1,5 - 1,7 Mg (ton), 0,5 - 1 Mg príves
Dĺžka: 4,7 m a viac
Dĺžka podvozku: 4,54 m / 4,84 m / 5,25 m (rôzne verzie)
Šírka: 1,9 m
Výška: 2,35 m (verzia s uzatvorenou kabínou)
Svetlá výška: 0,25 m
Max. rýchlosť: 30-35 kn/hod (komunikácia)
Dojazd: 250 km
Range up to 250 km
Brodivosť: 0,5 m
Stúpanie: 20 %
Merný tlak: 0,78 MPa (0,8 kg/cm2)
Šírka prekonávaného okopu: max. 1 m
Spotreba paliva: 60 l / 100 km (120 l pri jazde v teréne)


Zdroj: uvedené v prvom príspevku.
POL - C4P  - C4P (krátka verzia s nekrytou kabínou) so 105 mm delom wz. 13/29

C4P (krátka verzia s nekrytou kabínou) so 105 mm delom wz. 13/29
URL : https://www.valka.cz/POL-C4P-t54721#201973Verze : 0
MOD
Použitie:


Koncom roku 1936 sa ťahače začali používať u 1. motorizovaného delostreleckého pluku (pułk artylerii motorowej - 1.pamot), kde mali nahradiť francúzske ťahače Citroën-Kegresse P14 a P17 and P17 (aj keď do začiatku druhej svetovej vojny sa všetky ťahače nahradiť nepodarilo).


V lete 1939 pri mobilizácii pluk vytvoril 3. motorizované delostrelecké oddiely. Jeho ľahké delostrelecké batérie boli zaradené do 16. motorizovaného delostreleckého oddielu (4 x 100 mm húfnice wz. 14/19P a 4 x 75 mm poľné delá wz. 97, 18 ťahačov) 10. jazdeckej brigády a 2. motorizovaného delostreleckého oddielu (8 x 75 mm poľné delá wz. 97) WBP-M motorizovanej brigády. Každý oddiel (dywizjon artylerii motorowej - dam) mal dve batérie so štyrmi delami a 18 ťahačmi.


Ďalšou jednotkou vytvorenou z pluku bol 6. motorizovaný delostrelecký oddiel zaradený k Armáde "Łódź" (Lodz). Táto jednotka ťažkého delostrelectva mala 3 batérie so štyrmi delami 120 mm delami wz.1878/09/31 (Schneider). Oddiel bojoval od septembra 1939 v oblasti Zamosca (z výzbroje tohto oddielu sú známe fotografie krátkej verzie ťahača).


U PVO sa používali u 11. protilietadlového delostreleckého oddielu (dywizjon artylerii przeciwlotniczej) vyzbrojeného 75 mm protilietadlovými kanónmi wz. 36 Star.
POL - C4P  - C4P - detail pásového podvozku

C4P - detail pásového podvozku
URL : https://www.valka.cz/POL-C4P-t54721#201977Verze : 0
MOD
Delostrelecký ťahač C4P (krátka ložná plocha a odkrytá kabína) so 105 mm delom wz. 13/29.
POL - C4P  - C4P so 105 mm delom wz. 13/29

C4P so 105 mm delom wz. 13/29
URL : https://www.valka.cz/POL-C4P-t54721#202232Verze : 0
MOD