Main Menu
User Menu
Diskuse
Když se to zde již nakouslo, tak si také přisadím. V žádném případě nechci polemizovat s radioaktivním uhlíkem Smile, ale i angličtina umožňuje dávání číslovek na konec a nejméně do poloviny minulého století to dokonce preferovala. Viz "Czechoslovak Squadron No. 311". Rozhodující je v tomto případě originál, takže FAB No. 1 je v češtině Prapor pevnostního dělostřelectva č. 1 / Pevnostní dělostřelecký prapor č. 1 a v angličtině Fortress Artillery Battalion No. 1.


Celý problém číslovek vychází na kontinentě (tedy mimo Anglány) z toho, že se až do druhé poloviny 18. století nečíslovalo. Čeština s tím má trochu problém, protože k ustálení číslování došlo dříve, než k ustálení češtiny, takže náš jazyk onen původní vývoj příliš nezachycuje. Prostě ve vojenské terminologii je čeština "moderní" jazyk, neboť převzala hotový úzus v polovině 19. století (mimo jiné díky dvěma Němcům jmény Friedrich Emmanuel Tiersch a Heinrich Fügner). Máme pouze drobné střípky, např. v roce 1919 Podhajského armádní sbor (v dobových dokumentech zásadně "Armádní sbor Podhajský", což v té době již rozhodně nebylo správně česky) během války s maďarskými bolševiky.


Ale v zásadě šlo o následující. Na úrovni vojskových těles se původní označení řídilo podle tzv. majitele v obecném označení "pěší pluk KOHO", nikoli "ČÍ pěší pluk". Prostě se rozlišovaly "Valdštejnovy boty" od "kyrysnického pluku Valdštejnova". Rozlišovací prvek se proto dával za druh tělesa - tedy Infanterie-Regiment Leslie, což by tedy mělo česky znít Pěší pluk (majitele) Leslieho, nikoli Leslieho pěší pluk. Když došlo k průběžnému pročíslování, tak ono říslo přišlo na místo majitele, takže se objevuje Infanterie-Regiment No. 26, tedy česky Pěší pluk č. 26, nikoli 26. pěší pluk.


Podobně tomu bylo také u vyšších jednotek, kde místo o majitele šlo o velitele - tedy Cavallerie-Brigade Schwarzenberg, česky zní Jezdecká brigáda (velitele) Schwarzenberga, nikoli Schwarzenbergova jezdecká brigáda. Přiřazení čísla šlo později opět do místa původního rozlišení, tedy jako C/Kavallerie-Brigade No. 19, tedy Jezdecká brigáda č. 19.


Tyto náležitosti platily u nás až do 1. ledna 1951, kdy byl původní předpis A-I-1 nahrazen předpisem Všeob-1, kde se přešlo na značení podle sovětského vzoru (tedy 1. sbor, 1. pluk ...). Tato změna se prosadila velmi rychle, protože odpovídala vývoji češtiny jako jazyka. Ono užívání číslovky ZA typem jednotky bylo i v meziválečném Československu již anachronismem, daným specifickou tradicí a terminologií. Slušné armády obecně dávají přednost tradici před modernou. Ale v meziválečném Československu mladší důstojníci, kteří neprošli c. a k. kadetkami, zhusta užívali progresivní formy (1. pěší brigáda), kdežto odchovanci c. a k. středních škol (vojenských i civilních) psali důsledně tradiční formou (Pěší brigáda 1, ono č. bylo vypuštěno krátce po unifikaci). Takže i v archivních dokumentech je trošku guláš. Předpis však hovořil jednoznačně - Sbor I, Divise 1, Pěší brigáda 1, Pěší pluk 1, Polní prapor I/1 (nebo Pěší pluk 1, I. prapor), Náhradní prapor pěšího pluku 1 (nebo Pěší pluk 1, náhradní prapor), Polní rota 4/1 /kulometná/ ... A toto všechno lze vyjádřit i v angličtině tradiční formou typu XY No. 1. Např. Infantry Regiment No. 1, 7th Field Company.
Takže i v oné útočné vozbě nás čeká poněkud větší množství oprav...
URL : https://www.valka.cz/Oznaceni-pluku-majitel-t117470#384503Verze : 0
MOD