Main Menu
User Menu

Ozbrojené síly Spojených států amerických [1775- ]

United States Armed Forces

     
Název:
Name:
Ozbrojené síly Spojených států amerických
Originální název:
Original Name:
United States Armed Forces
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.06.1775
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Vrchní velitel:
Higher Commander:
President Spojených států amerických
Politické řízení:
Political Direction:
Ministerstvo války (1789-1947)
Ministerstvo námořnictva (1798-1947)
Národní vojenské vedení (1947-1949)
Ministerstvo obrany Spojených států amerických (od roku 1949)
Vojenské řízení:
Military Direction:
Sbor náčelníků štábu (od roku 1949)
Složení:
Composition:
Kontinentálni armáda (1775-1784)
Kontinentálni námořnictvo (1775-1784)
Kontinentálni námořní pěchota (1775-1784)
Armáda Spojených států (od 1784)
Námořnictvo Spojených států (od 1794)
Námořní pěchota Spojených států (od 1798)
Vzdušné sily Spojených států(od 1947)
Pobřežní stráž Spojených států (od 1915)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548403Verze : 5
MOD
Vývoj Armády USA v rokoch 1800-1821

K 19.03.1813, v nadväznosti na konflikt s Veľkou Britániou prebiehajúci od roku 1812 boli USA rozdelené na 9 vojenských okruhov. K 05.07.1814 bol ich počet zvýšený na 10, ale už v januári 1815 boli zlúčené 4. a 10. vojenský okruh a ich počet sa opäť vrátil k číslu 9.

Čoskoro potom, čo prezident James Madison vo februári 1815 deklaroval ukončenie vojny s Britániou padlo v Kongrese rozhodnutie o znížení celkových početných stavov Armády USA a jej profesionalizáciu.

Hlasovaním v Kongrese 03.03.1815 bolo rozhodnuté o zníženi stavu armády na 1/3 vojnových počtov, teda na 10 000 mužov (mimo príslušníkov Corps of Engeneers), čo bolo aj tak 3 krát toľko, ako bolo v mierovej štruktúre za prezidentovania Thomasa Jeffersona (3220 mužov).
Celkom 46 peších a 4 streleckých plukov bolo reorganizovaných na 8 plukov (v roku 1821 redukovaných na 7). Práve pri tejto reorganizácii bolo začaté aj súčasné číslovanie jednotiek v rámci Armády USA. V rámci delostrelectva boli zrušené 3 delostrelecké pluky a jednotlivé roty boli členené do práporov v podriadenosti Corps of Artillery. Svoju samostatnosť si zachoval Ľahký delostrelecký pluk.


Okrem zníženia počtov sa zmenila aj organizácia armády. K 17.05.1815 bolo zrušených všetkých 9 vojenských okruhov a boli vytvorené 2 divízie. Severná divízia (Division of the North) sa delila do 4 teritoriálnych oblastí (1st - 5th Military Department), Južná divízia (Division of the South) do piatich teritoriálnych oblastí (6th-10 th Military Department). Ako veliteľov divízií boli menovaní generáli, ktorí sa preslávili v práve končiacej vojne - Maj. Gen. Jacob Brown bol menovaný za veliteľa Severnej divízie, Maj. Gen. Andrew Jackson za veliteľa Južnej divízie. V Severnej divízii pôsobili ďalej genealmajori Ripley a Macomb a v Južnej generálmajori Scott a Haines. Vzhľadom k systematizácii funkcií pôsobili všetci štyria v hodnotiach brigádnych generálov. Velitelia jednotlivýćh plukov boli podriadení príslušnému veliteľovi divízie podľa sídla pluku. Velitelia delostreleckých jednotiek (prápory/roty) boli tiež podriadení príslušnému veliteľovi divízie podľa sídla jednotky.




https://en.wikipedia.org/wiki/Department_(United_States_Army)

https://www.history.army.mil/books/amh-v1/ch07.htm





Nástin organizační historie americké armády v letech 1900-1941
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548446Verze : 10
MOD

Neobrnená technika




Štábne vozidlá


Automobile, Limousine, Heavy, 7-Passenger, 4x2
- Chrysler Crown Imperial


Automobile, Sedan, Light, 5-Passenger
- Chevrolet Model KB (1940)
- Chevrolet Model 1503-AG (1941)
- Chevrolet Model 1503-BG (1942)
- Chevrolet Model 1503-GJ (1949)
- Chevrolet Model 1553-GJ (1949)
- Ford Model 01A (1940, 8 valcový motor, rozvor 2845 mm)
- Ford Model 1GA73A (1941)
- Ford Model 1GA73B (1941)
- Ford Model 1GA73C (1941)
- Ford Model 11A73A (1941)
- Ford Model 11A73B (1941)
- Ford Model 11A73C (1941)
- Ford Model 11AS73C (1941)
- Ford Model 2GA73A (1942)
- Ford Model 2GA73B (G522, 1942)
- Ford Model 2GA73C (1942)
- Ford Model 21A73A (1942)
- Ford Model 21A73B (1942)
- Ford Model 21A73C (1942)
- Ford Model 79A (1947)
- Ford Model 98HA (1949)
- Ford Model 1HA (1951)
- Plymouth Model P9 (Plymouth Roadking, 1940)
- Plymouth Model P11 (1941)
- Plymouth Model P914 (1942)
- Plymouth Model P15S (1947-1948)
- Plymouth Model P18 (1949)


Automobile, Sedan, medium, 5-Passenger
- Buick Model 41 (1948, 1950)
- Packard Model 1803 (1940)
- Packard Model 1903 (1941)
- Packard Model 2003 (1942)
- Pontiac Chieftain (1949, 6 valcový motor)
- Pontiac Chieftani (1949, 8 valcový motor)


Automobile, Sedan, Heavy, 5-Passenger
- Cadillac Model 75 (1948)


Truck, Carryall, ½-ton, 4x2
- Chevrolet Model 3106 (G612)
- Chevrolet Model 3166 (G612)
- Dodge ? (G613)


Truck, Carryall, ½-ton, 4x4
- Dodge VC6 (G505, 1940, 24 ks)
- Dodge WC10 (G505)
- Dodge WC17 (G505)
- Dodge WC13 (G505)
- Dodge WC26(G505)
- Dodge WC36 (G505)
- Dodge WC48 (G505)




Veliteľské prieskumné vozidlá


Truck, Command Reconnaissance, ½-ton, 4x4
- Dodge VC1 (G505, 1940, 2129 ks)
- Dodge WC6 (G505)
- Dodge WC7 (G505)
- Dodge WC15 (G505)
- Dodge WC23 (G505)
- Dodge WC24 (G505)
- Dodge WC56 (G505)
- Dodge WC17 (G505)


Viacúčelové ľahké nákladné automobily


Truck, ¼-Ton, 4x4
- Bantam BRC-60 (1940)
- Bantam BRC-40 (1941)
- Willys MA (1941)
- Ford GP (1941)
- Willys MB (1942)
- Ford GPW (G503, 1942)
- Willys M38 (G740, Willys MC. 1950)
- Willys M38A1 (G758, Willys MD, 1952)


Truck, Canopy Express, ½-ton, 4x2
- Chevrolet Model 3107 (G612)


Truck, Pickup, ½-ton, 4x2
- Chevrolet Model 3104 (G612)
- Ford .... (G615)


Truck, Panel Delivery, ½-ton, 4x2
- Chevrolet Model 3105 (G612)
- Dodge ... (G613)


Truck, Pickup, ½-ton, 4x4
- Dodge VC3 (G505, 1940, 816 ks)
- Dodge VC4 (G505, 1940, 4 ks)
- Dodge VC5 (G505, 1940, 1607 ks)
- Dodge WC1 (G505)
- Dodge WC3 (G505)
- Dodge WC4 (G505)
- Dodge WC5 (G505)
- Dodge WC12 (G505)
- Dodge WC13 (G505)
- Dodge WC14 (G505)
- Dodge WC21 (G505)
- Dodge WC22 (G505)
- Dodge WC25 (G505)
- Dodge WC38 (G505)
- Dodge WC40 (G505)
- Dodge WC47 (G505)
- Dodge WC51 (G505)
- Dodge WC52 (G505)
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548416Verze : 0
MOD

Speciálni nástavby:




Veliteľské spojovacie vozidlá
- Dodge VC2 (G505, 1940, 60 ks)
- Dodge WC8 (G505)
- Dodge WC16 (G505)
- Dodge WC25 (G505)
- Dodge WC54 (G505)
- Dodge WC58 (G505)
- Dodge WC64 (G505)












Zdroj:
http://www.autogallery.org.ru/m/ddt202.htm
en.wikipedia.org
chevy.oldcarmanualproject.com


TM 9-2800: Standart military motor vehicles; War Department; Washington, 1 Sept. 1943
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548417Verze : 1
MOD

Zdravotné a sanitné vozidlá





Ambulance, Metropolitan, 3/4-ton, 4-Litter
Cadillac-Miller Model 50-86
Cadillac-Superior Model 51-86 - zavedené v roku 1951, SNL G783
Cadillac-Superior Model 62 - zavedené v roku 1942, SNL G548
Cadillac-Superior Model V-8 - zavedené v roku 1948
Cadillac-Superior Model Model 4986 - zavedené v roku 1949
Packard-Henney Model 4294 HDA - zavedené v roku 1942, SNL G549
Packard-Henney Model 2213-9 - zavedené v roku 1949



Ambulance, Metropolitan, 1 1/2-ton, 12-Litter
M423 - SNL G731



Bus, Ambulance, 18-Litter, 4x2
AFC-Brill


Truck, Ambulance: Front Line, 1/4-Ton, 4x4
M170 - vo výzbroji od roku 1953, SNL G758


Ambulance, Field 1 1/2-ton, 4x2
Chevrolet Model ? - SNL G617


Truck, Ambulance, 1/2-ton, 4x4
Dodge WC9 - SNL G505
Dodge WC18 - SNL G505
Dodge WC27 - SNL G505



Truck, Ambulance, 3/4-ton, 4x4
Dodge Model WC54 - SNL G502
Dodge Model WC64 - SNL G502
M43 - SNL G741


Truck, Ambulance, 1-ton, 4x4
M615 - SNL G834


Truck, Ambulance, 1 1/4-ton, 4x4
M725 - SNL G890
M737 - SNL G905


Truck, Ambulance, 1 1/2-ton, 4x4
Dodge VF-407 - zavedené v roku 1940, 3 ks; SNL G621


Ostatné
Twin Coach Model F32F (Twin Coach Utility Convertible Model F32F) - autobus, možná konverzia na sanitný autobus


M997
M1035




Neúplné....



Zdroj: TM 9-2800 Standard Military Motor Vehicles, 1943
All Military Vehicles of the United States in WW II; BoD – Books on Demand, 2012; ISBN: 9783954540853
https://en.wikipedia.org/wiki/Dodge_WC_series
usautoindustryworldwartwo.com
tractors.wikia.com
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#547448Verze : 11
MOD
Diskuse
jen dodam, ze toto neni jeste uplne - krome ministerstva obrany tu hraji roli jeste ministerstva namornictva (do roku 1947 myslim),


forum.valka.cz


takze to by se jeste melo dle meho take projevit v tom politickem rizeni ?
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548408Verze : 1
MOD
Viem. Boli tam aj ďalšie ministerstvá - armády a letectva. Ale podľa tém, čo založil RoBot podliehali v určitom období Národnému vojenskému vedeniu - takže možno išlo skôr o vojenské velenie, resp. o medzistupeň (z dnešného pohľad možno sekciu na ministerstve zodpovedajúcu za príslušnú zložku) medzi najvyšším politickým a vojenským velením jednotlivých síl (pozemné - armáda, námorné - námorníctvo).


Ale to ministerstvo námorníctva do roku 1947 by asi malo byť v tom politickom riadení.
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548418Verze : 2
MOD
no, tam je prave desny gulas, proto jsem to tehdy prestal delat, protoze vyznat se v tom ... podle me by namornictvo melo byt do r 1947 v politickych, a ta ministerstva jako takova jsou civilne rizena, takze politicke instituce tak jako tak. Podle Wiki i Robota to skutecne vypada, ze ackoliv je to oznacene jako "ministerstvo", tak ministerstva armady, letectva a namornictva jsou ted podrizena ministerstvu obrany, coz mi teda neni moc jasne jak, ale budiz.


K tomu je paralelni struktura vojenska, ktera v soucasnosti konci u sboru nacelniku stabu jednotlivych druhu vojsk (joint chiefs of staff) ... prase aby se v tom vyznalo Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548419Verze : 0
MOD
On je to docela guláš, je to dáno historickým vývojem a tím, jak USA obecně historicky přistupují k administrativě věcí veřejných (třeba organizace válečné výroby a pořizování vybavení za WWII je mnohem větší bordel) a výsldkem působení různých zájmových a politických skupin. Ale zase tak strašné a nepochopitelné to není. Jen mám bohužel pocit, že ta tabulka tomu pochopení moc nepomůže, spíše naopak.


1. Tabulky bych zakládal pro jednotlivé stupně velení či řízení, respektive pro konkrétní entity. Ozbrojené síly jsou spíše obecné označení pro soubor jednotlivých entit než konkrétní stupeň řízení. Tím je naopak ministerstvo, velitelství, sbor, divize, pluk atp. Jako klidně mějmě pro ozbrojené síly téma, to není nic proti ničemu, ale zaplnňme to textem, seznamy, diagramy, ale necpěme to do tabulky, protože to povede k tomu, že neexistující entita Ozbrojené síly USA bude naopak figurovat v jiných tabulkách a zde v tomto tématu to bude budit zdání, že jde o entitu podobnou jako ty výše uvedené. Nebo pokud už to musí být tabulka, tak ať je výrazně odlišná od tabulky pro Jednotky, protože tohle prostě není konkrétní jednotka, ale soubor jednotek. Je to jako kdybychom udělali jednotku pro americkou armádní pěchotu nebo třeba dělostřelectvo. To by byl nonsense. Samozřejmě tabulka pro Úřad náčelníka pěchoty naopak je OK, protože to ve své době (než to bylo zrušeno) byl konkrétní úřad/jednotka, byl to konkrétní stupeň řízení/velení. Lze to připodobnit i k příkladu z dnešní doby.


2. Sám jsem v některých tabulkách uváděl jako nadřízenou entitu Prezidenta USA, ale nezakládal jsem pro to tabulku, protože si nejsem jist, zda je to vhodné. Jestli to brát jako úřad/jednotku. Jestli tu osobu (s těmi výlučnými pravomocemi) brát jako řídící stupeň. Nebo jako řídící stupeň pro zatabulkování brát Výkonnou kancelář prezidenta. Její součástí je totiž i Kancelář Bílého domu. A její součástí je Vojenská kancelář Bílého domu. U ní mi ale zatím přijde, že přím nesouvisí s prezidentovými velitelskými pravomocemi, ale spíše zajišťuje jeho support (spojení, dopravu, zdravotní zabezpečení, pobočníci). Tu velitelskou pravomoc vykonává přes Ministerstvo obrany, respektive JCS.


3. Pokud už ta tabulka přeci jen bude, tak určitě tam na začátku musí být po boku Ministersva války i Ministerstvo námořnictva. To byly dvě rovnocenné entity. Pak došlo v roce 1947 k reorganizaci, kdy
- ministerstvo války bylo přejmenováno na ministerstvo obrany
- vzniklo ministerstvo letectva jako další rovnocenný prvek a byla tak završena formálně samostatnost letectva, která v mnohém de facto již existovala (a sám Marshall jí dělal cestu, než že by jí bránil)
- vzniklo Národní vojenské vedení, které zastřešilo tato tři ministerstva (a z různých politických důvodů se to zpočátku nejmenovalo ministerstvo - to by asi v tu chvíli neprošlo kongresem)
- vznikli JCS (ačkoliv v praxi již existovali od roku 1942)
- vznikla CIA, atd, atd.


Celé se to postupně vyvíjelo a reorganizovalo. Viditelnou změnou bylo přejmenování NVV na MO v roce 1949. Tak se stalo, že existuje Ministerstvo obrany a jemu jsou podřízená tři složková ministerstva. To je pro nás nezvyklé, ale je to výsledek tradice, politiky a vyvažování. Vedle této civilní linie existuje vojenská linie náčelníků jednotlivých štábů a JCS. Jsou tam celkem jasně definované vztahy mezi těmito dvěma liniemi a vztahy k prezidentovi (kdo má přímý přístup např.), Národní bezpečnostní radě atp. Když se to hodí do diagramu a udělá se k tomu popisek, není to zase tak strašné.


Masakr bude popisovat složení Ministerstva války a generálního štábu za války. Pokud vůbec budeme brát generální štáb jako samostatnou entitu. Protože z určitého pohledu šéfoval náčelník generálníh štábu souboru entit, které lze souhrně označit za generální štáb, ačkoliv neexistovala jedna, která by se tak přímo jmenovala. Uff. Blbě se to vysvětluje, lepší budou ty obrázky. Smile


BTW: občas se vyskytovaly snahy o zřízení čtvrtého ministerstva v rámci Ministerstva obrany a to pro námořní pěchoty. Naposledy nedávno. A jedním z hlavních odpůrců byla samotná námořní pěchota. Jsou spokojeni v rámci ministerstva námořnictva. Smile
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548424Verze : 1
MOD
add 1: to nie je tabuľka na stupeň riadenia. Je to úvod do informácii k daným ozbrojeným silám s tým, že odkazuje práve na jednotlivé stupne riadenia - teda hlavu štátu (prehľady v sekcii osobnosti), politické riadenie (príslušné ministerstvo a pod. v sekcii státni a politické orgány) a nakoniec na najvyšší veliteľský orgán v daných ozbrojených silách - v sekcii jednotky. Nikde sa spätne nezobrazuje (a ani to nebolo mojím úmyslom) vo väzbe nadriadený - podriadený.


Momentálne sú tieto tabuľky vytvorené v maďarsku (a MĽR), Bielorusku, Poľsku a Malte.



Za tabuľkou by mala nasledvať práve tá textová informácia venovaná histórii a ďalšie informácie - grafy, tabuľky, napr. limity KOS, hlavné druhy výzbroje atď.


Len neviem KAM to umiestniť - práve preto, aby sa to nemýlilo s veliteľským stupňom.


add 2: práve preto to riešim prehľadom do sekcie osobnosti. Vojenská kancelária je naproti tomu regulérna vojenská jednotka podporujúca činnosť prezidenta, ktorá ale nemá veliteľské právomoci - teda s touto tabuľkou nemá nič spoločné. Problém je v štandartnej tabuľke jednotky, ktorej velí prezident - v tomto prípade toho konkrétneho ministerstva. Buď to nalinkovať priamo na prehľad v osobnostiach, alebo nechať tak, ako to máš.


add 3: nie je problém doplniť aj Ministrstvo námorníctva.
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548425Verze : 2
MOD

Citace - Admin :




K tomu je paralelni struktura vojenska, ktera v soucasnosti konci u sboru nacelniku stabu jednotlivych druhu vojsk (joint chiefs of staff) ... prase aby se v tom vyznalo Very Happy




Z hľadiska vojenskej štruktúry táto tabuľka odkazuje len na NAJVYŠIÍ stupeň velenia - teda dnes na ten Zbor náčelníkov štábov. Všetky podriadené vojesnké štruktúry musia vychádzať z tabuľky tejto jednotky....



Podobne aj u politického riadenia - ak sú jednotlivé ministerstvá dnes podriadené ministerstvu obrany, tak tabuľka bude odkazovať na DoD. A v tabuľke DoD (čo je už štandartizovaná šablóna) budú uvedené tie podriadené ministerstvá.


Vlastne po prelinkovaní to je vidieť - v tabuľke DoD sa objavujú všetky podriadené ministerstvá od roku 1949. Rovnako v tabuľke Národní vojenské vedení sa tieto ministerstvá objavujú. Každé si riadi svoju zložku ozbrojených síl.... Práve tieto väzby by sa mali objaviť v texte napr. v takomto, ako tvoril RoBot tu: https://www.valka.cz/topic/view/141260
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548427Verze : 2
MOD

Citace - buko1 :

add 1: to nie je tabuľka na stupeň riadenia. Je to úvod do informácii k daným ozbrojeným silám s tým, že odkazuje práve na jednotlivé stupne riadenia - teda hlavu štátu (prehľady v sekcii osobnosti), politické riadenie (príslušné ministerstvo a pod. v sekcii státni a politické orgány) a nakoniec na najvyšší veliteľský orgán v daných ozbrojených silách - v sekcii jednotky. Nikde sa spätne nezobrazuje (a ani to nebolo mojím úmyslom) vo väzbe nadriadený - podriadený.



Jenže to tak vypadá (i mě chvíli trvalo, než jsem si všiml, že to je samodomo tabulka a ne jedna z implementovaných) a navozuje to dojem, že toto je další stupeň řízení, ačkoliv je to jen obecné (i když i v právních textech, včetně zákonů, se samozřejmě objevující) označení.
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548432Verze : 1
MOD
tato tabulka neni "oficialni", takze se z ni nebudou zpracovavat zavislosti (podrizene a nadrizene jednotky) a ani by se na ni nemelo linkovat z "jednotkovych" prispevku, coz vzhledem k nazvu tohoto tematu snad nebude problem. Rozhodne by tedy nemela byt "mezistupnem", tedy mit podrizene jednotky a nadrizene jednotky, protoze tato vazba by se jiz nezpracovala.


vetsi problem mam ale s tim, ze tabulka je "staticka", nezachycuje vyvoj ve stupnich rizeni, jak tu bylo naznaceno Robotem, v prubehu dejin, ale myslim si, ze to neni jejim smyslem. Pokud to ma byt jen uvodni prispevek pro seznam pouzitych zbrani a techniky, tak bych to klidne nechal tak, jak to je s tim, ze bychom to dali do nejake odpovidajici sekce, aby to nematlo a zaroven aby to nesvadelo lidi na ni linkovat (i kdyz nakonec linkovani stejne delame jen my moderatori a par sluzebne starsich uzivatelu, kteri to tady stejne sleduji i co do techto novych pravidel ...). Prehledy CSLA jsou uvedene ve Zbranich, toto mame v jednotkach, pritom to asi slouzi spis tem zbranim (a na jednotky je to "nepresne"). Neudelame to tedy spis jako sekci pod zbranemi, PREHLEDY DLE ARMAD SVETA nebo neco podobneho a nenacpem to tam ?


Pokud by toto tema melo slouzit jako obecne tema k historii dane armady daneho statu, pak by to naopak mohlo zustat v jednotkach s tim, ze by to byl vic "povidaci" clanek, neco jako Robot zacal psat k tomu vyvoji USARMY, ta tabulka by pak byla jen takove "prehledne shrnuti" zakladnich bodu, opet, bez aspirace na nejake datove zpracovani obsahu dal (stejne pro to neni v podstate duvod). Kazdopadne takovy text muze byt dost rozvlekly a pak jeste pod to cpat ty prehledy muze znamenat tema ve delce i desitek stran (virtualnich samozrejme, kdyz uz tu nemame strankovani Very Happy ).
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Spojenych-statu-americkych-1775-t188872#548450Verze : 0
MOD