Main Menu
User Menu

Osmanský emirát [1299-1473]

     
Název:
Name:
Osmanský emirát
Originální název:
Original Name:
?
Hlavní město:
Capital:
?
Státní zřízení:
Government System:
absolutní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.1299
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.1473 Osmanská říše
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.worldstatesmen.org/Turkey.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire
URL : https://www.valka.cz/Osmansky-emirat-1299-1473-t90953#339952Verze : 2
MOD
Státní útvary Datum Událost

29.6.1326 Narodil se ? - Murad I. (3. Osmanský sultán (1359-1389))

15.6.1389 V Bitke na Kosovom poli porazili Osmanské vojská sultána Murada I. vojsko srbského kniežaťa Lazara.

15.6.1389 Zemřel ? - Murad I. (3. Osmanský sultán (1359-1389))

15.5.1786 Narodil se generál Dimitris Plapoutas (poslanec
)

5.7.1864 Zemřel generál Dimitris Plapoutas (poslanec
)


9.12.1898 Po zásahu mocností (Veľká Británia, Taliansko, Rakúsko-Uhorsko a Rusko) vzniká na ostrove Kréta Krétsky štát, ako autonómna súčasť Osmanskej ríše.7.10.1908 Krétsky štát vystupuje z podriadeného postavenia voči Osmanskej ríši a vstupuje do únie s Gréckom, pri zachovaní svojej autonómie.


17.7.1912 Na ostrove Ikaria vzplanulo ozbrojené povstanie miestnych grékov, ktorí z ostrova vytláčajú vojenskú posádku Osmanov.


18.7.1912 Ostrov Ikaria spolu so susedným ostrovom Fournoi Korseon vyhlasujú nezávislosť na Osmanskej ríši a vytvárajú Slobodný štát Ikaria. Štát existoval do novembra 1912, keď ho obsadili Grécke jednotky a na základe Londýnskeho mieru z mája 1913 sa stal súčasťou Grécka.
URL : https://www.valka.cz/Osmansky-emirat-1299-1473-t90953#646044Verze : 0
MOD