Main Menu
User Menu

Okres Nové Mesto nad Váhom

     
Název:
Name:
okres Nové Mesto nad Váhom
Originální název:
Original Name:
okres Nové Mesto nad Váhom
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Trenčiansky kraj
Sídlo:
Capital:
Nové Mesto nad Váhom
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
34
Rozloha:
Area:
485 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Trenčín, okres Bánovce nad Bebravou, okres Topoľčany, okres Piešťany, okres Myjava
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cdb.sk/.../Mapy-okresov.alej
https://sk.wikipedia.org/wik
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Nove-Mesto-nad-Vahom-t95991#357709Verze : 0
MOD