Main Menu
User Menu

Okres Kysucké Nové Mesto

     
Název:
Name:
okres Kysucké Nové Mesto
Originální název:
Original Name:
okres Kysucké Nové Mesto
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Žilinský kraj
Sídlo:
Capital:
Kysucké Nové Mesto
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
14
Rozloha:
Area:
173,7 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Bytča, okres Čadca, okres Žilina.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cdb.sk/.../Mapy-okresov.alej
https://sk.wikipedia.org/wiki/
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Kysucke-Nove-Mesto-t95977#357693Verze : 0
MOD