Main Menu
User Menu

Odznaky vlastenecké - sekce Červený kříž

Problematika Rakousko-Uherského (a tedy i českého a moravského) Červeného kříže je zmapována a oficielní dekorace jsou ozdobou každé faleristické sbírky.


Zde se zaměříme jen na ukázku pamětních, čestných odznaků, které k této problematice mají vztah. Jde o odznaky polních a záložních nemocnic. Invalidoven armádních sborů. Odznaků sanitních jednotek a dalších, kde nacházíme symboliku Červeného kříže.


Velké nemocnice typy pardubická Karanténa dokázali zachránit tisíce životů. Válečná chirurgie v tomto případě znamenala i pokrok v lékařství a léčení nemocných nakažených např. tyfem či dalšími infekčními nemocnicemi. Jde zároveň i o vzpomínku na všechny lékaře, zdravotní sestry (bratry), ale i dobrovolníky Červeného kříže.


Odznaky budeme postupně doplňovat, ale nikdy nedokážeme postihnout celou škálu těchto zajímavých dekorací.


Poznámka:
Faleristický časopis Signum Brno chystá na rok 2010 článek na téma:


Invalidovna 1750
Medaile Za zranění


Tedy problematiku, na kterou tyto odznaky úzce navazují.
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-sekce-Cerveny-kriz-t90579#338736Verze : 0
Ukázka několika odznaků ze soukromé sbírky. Záchranný sbor města Chrudimi se v době války podílel na dobrovolné pomoci v pardubické Karanténě. Odznak Invalidovny, český opis. Každý sbor měl svoji vlastní "invalidovnu", která pečovala o těžce raněné vojáky a pomáhala zmrzačeným vojákům se začlenit do občanské společnosti.


Všechny tyto odznaky, jejich prodej a výtěžek měl jediný cíl, zlepšit těžký úděl raněných vojáků. V době II. světové války tuto charitativní činnost zabezpečovala tak zvaná "zimní pomoc".
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-sekce-Cerveny-kriz-t90579#338816Verze : 0
Krutost války mírnila aktivita RU Červeného kříže. Raněným vojákům byla věnována dostatečná péče, těžce raněným a zmrzačeným v rámci daných možností byla přiznávána i malá penzička. Přesto však se i zde vyskytly problémy a jak uvádí bystrý pozorovatel desátník E. E. Kisch, sám účastník tažení v Srbsku. Dovolíme si citovat:


Vojáci sanitní skupiny, nosiči obvazů od pěchoty, medikové čtyř pluků, asistenti, vrchní plukovní a štábní lékař – všechno se tu hemžilo pomícháno, nebylo přehledu, jednoroční dobrovolníci-medici z druhého semestru svazovali konce roztržených žil na čele. zašívali nejnebezpečnější rány, vrchní štábní lékař obvazoval pouhá škrábnutí, doktoři neměli ani zástěru přes uniformu, jenom jeden nebo dva svlékli blůzy a pracovali s vyhrnutými rukávy.


Kisch pokračuje:


Úzkými chodbami, které vedly mezi stojany na cihly, omamným, smradlavým cihlovým prachem tekly potoky krve. Pachem hlíny, krve a potu a obnaženými vnitřnostmi sténaly výkřiky umírajících a hádky zraněných, kteří se rvali o místo.


Prameny:
Egon Ervin Kisch: Vojákem pražského sboru, válečný deník, nakl. Pokrok 1930.
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-sekce-Cerveny-kriz-t90579#339405Verze : 0
Odznaky Červeného kříže se těší oprávněné pozornosti nejen našich sběratelů. I zde se v této části našich příspěvků zaměříme již na pouhé doplnění získaných nových přírůstků ze sbírek kolegu, ale i to co občas vidíme v prodejních a nabídkových katalozích aukčních domů.


V případě, že se některé odznaky budou opakovat, prosím podejte mi soukromou zprávu SZ (altmann).
Odznaky vlastenecké - sekce  Červený kříž - Ukázka : Takto si vojáci na čapce  vyznačovali své zraněšní , červená páska je jedno zranění . Bližší podrobnosti v 
časopise  SIGNUM  Brno

Ukázka : Takto si vojáci na čapce vyznačovali své zraněšní , červená páska je jedno zranění . Bližší podrobnosti v
časopise SIGNUM Brno

URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-sekce-Cerveny-kriz-t90579#371587Verze : 0
Diskuse
Děkuji za vytvoření tohoto vlákna. Červený kříž a jeho dekorace je hlavní téma zájmu v období R.U.
Bohužel zatím nemám svou skromnou sbírku odznaků vyfocenou v kvalitě která by mohla odpovídat vystavení. Přidám pro zajímavost zatím odznak od známého.
Odznaky vlastenecké - sekce  Červený kříž - Informační kancelář zabývající se válečnými zajatci.

Informační kancelář zabývající se válečnými zajatci.
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-sekce-Cerveny-kriz-t90579#352377Verze : 0
Několik typů prstenů ČK z období R.U. Poslední zobrazený je prsten Maltezských rytířů kteří se za Velké války Starali o lazaretní vlaky a špitály svého řádu a sbírkami "zlato za železo" tak získávali prostředky k financiování. Z této sbírky je i tento prsten.
Odznaky vlastenecké - sekce  Červený kříž - Jedná se o nálezy ze země. Různá velikost erbů a kov může znamenat různé výrobce. Bohužel v literatuře jsem nenašel žádnou zmínku.

Jedná se o nálezy ze země. Různá velikost erbů a kov může znamenat různé výrobce. Bohužel v literatuře jsem nenašel žádnou zmínku.
Odznaky vlastenecké - sekce  Červený kříž - Luxusnější provedení prstenu s erbem vsazeným do prstenu z bílého kovu (punc není)

Luxusnější provedení prstenu s erbem vsazeným do prstenu z bílého kovu (punc není)
Odznaky vlastenecké - sekce  Červený kříž - Mosazný prsten ČK s daty 1914-1915. Jehož nákupem se přispělo na ČK

Mosazný prsten ČK s daty 1914-1915. Jehož nákupem se přispělo na ČK
Odznaky vlastenecké - sekce  Červený kříž - Již výše zmiňovaný prsten vydaný řádem Maltézských rytířů ve sbírce zlato za železo

Již výše zmiňovaný prsten vydaný řádem Maltézských rytířů ve sbírce "zlato za železo"
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-sekce-Cerveny-kriz-t90579#352410Verze : 0
Tady jen fotka sbírky odznaků jako celku. (o dvou odznacích si dle provedení myslím, že jsou německé).


A přidávám ještě fotku z jedné aukce na druhý typ odznaku "Akademische hilfslegion".
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-sekce-Cerveny-kriz-t90579#352411Verze : 0