Main Menu
User Menu

Odřad obrněných automobilů zvláštního určení [1920-1921]

Special Purpose Armored Cars Detachment / Автобронеотряд особого назначения

     
Název:
Name:
Odřad obrněných automobilů zvláštního určení
Originální název:
Original Name:
Автобронеотряд особого назначения
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.11.1920
Předchůdce:
Predecessor:
1. odřad obrněných automobilů
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1921
Nástupce:
Successor:
Odřad zvláštního určení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Konopko, Julian Vladislavovič ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wikipedia
http://tankfront.ru/ussr/nkvd/omsdon1.html
URL : https://www.valka.cz/Odrad-obrnenych-automobilu-zvlastniho-urceni-1920-1921-t208306#589498Verze : 0
MOD