Main Menu
User Menu

Nkrumah, Kwame

Kwame Nkrumah - první prezident a zakladatel Ghany


(21. 9. 1909 - 27. 4. 1974)Narodil se 21. září 1909 v Nkroful na Zlatém pobřeží - prosperující britské kolonii. Studoval v USA e Velké Británii, kde ho najal právník J. B. Danquah jako placeného agitátora Jednotného sdružení Zlatého pobřeží a tento mladý, energický a výřečný člověk využil situace, aby v roce 1947 strhl vedení strany na sebe. Jako generální tajemník této vlastenecké organizace založil o dva roky později vlastní Lidovou stranu konventu. Přesvědčil Brity, že právě on je ten nejlepší kandidát pro jednání o autonomii a jeho strana v roce 1951 obsadila témeř všechna křesla v samosprávě kolonie. Nkrumah organizoval stávky na podporu požadavku nezávislosti země a byl několikrát vězněn.


V roce 1957 došlo jeho úsilí naplnění, když se Zlatém pobřeží pod jménem Ghana, stalo prvním nezávislým státem "černé Afriky". poté zahájil vládu silné ruky, zahnal opozici do ilegality a soustředil veškerou moc ve svých rukou. Jeho odpůrci byli souzeni v zinscenovaných procesech, i starý doktor Danquah zemřel v roce 1965 ve vězení, kde byl bez soudu držen celé dva roky.


Navzdoru autokratickému způsobu vlády, pro který byl nazýván "africkým Stalinem", si svou politikou panafrikanismu získal nesmírnou popularitu v celém "třetím světě". Nkrumah byl vedle Nehrúa, Sukarna a Násira jedním ze zakládajících členů Hnutí nezúčastněných roku 1955 v Bandungu. Tam také přednesl svou teorii , podle které jsou příčinou ekonomických problémů "třetího světa" kolonialisté a to lze napravit jedině státními intervencemi do ekonomiky a velkorysými investičními projekty za účasti vlád nově osvobozených zemí. Politickými prostředky, jak věřil, lze zajistit blahobyt pro celý africký kontinent.

Jako hlasatel idejí panafrikanismu stál i u zrodu Organizace africké jednoty v roce 1963. Ta měla naplnit jeho vize o politicky jednotné Africe se společným trhem, měnou, centrální bankou a zahraniční politikou.


Kwame se od roku 1960 nechal titulovat jako osagjefo (Vykupitel), což v jeho oficiálním životopise bylo zdůvodněno těmito slovy: "Je naším otcem a učitelem, naším bratrem a přítelem, ba dokonce naším životem, neboť bez něho bychom sice existovali, ale nežili...Zač mu vděčíme, je zajisté víc než vzduch, který dýcháme, neboť nás učinil tak nepochybně, jako učinil Ghanu."


V roce 1964 byl jmenován doživotním presidentem. Potlačování občanských práv a ekonomické neúspěchy jeho vizí zesilovaly opozici proti jeho vládě. Když byl na státní návštěvě v Číně v únoru 1966, provedla skupina důstojníků v zemi převrat. Kwame Nkrumah byl sesazen a uchýlil se do Guineje, kde ho prezident Sékou Touré jmenoval "spoluprezidentem". Po svržení guinejského prezidenta odletěl do Rumunska, kde mu Ceausescu poskytl politický azyl a kde také 27. dubna 1974 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Nkrumah-Kwame-t23863#88941Verze : 0