Main Menu
User Menu

Nižší strojní inženýr

Junior Mechanical Engineer

Младший инженер-механик

Česky: Nižší strojní inženýr
English: Junior Mechanical Engineer
По-русски: Младший инженер-механик
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo ----
Link to the Dictionary Entry ----
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Nizsi-strojni-inzenyr-t245269#678049Verze : 1
MOD