Main Menu
User Menu

Nikolaj M. Filatov: Ztracený jaderně-raketový štít Ukrajiny

Николай М. Филатов: Утраченный ракетно-ядерный щит Украины

     
Název knihy:
Name of the book:
Утраченный ракетно-ядерный щит Украины
(Ztracený jaderně-raketový štít Ukrajiny)
Autor:
Author:
Nikolaj Michajlovič Filatov
Místo vydaní:
Published in:
Kyjev, Ukrajina
Nakladatelství:
Publisher:
Vydavnyctvo Politechnika KPI im. Ihora Sikors'koho
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
700
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-966-622-979-6
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Obsah
Od autora - str. 3
Hlava první
Stručně o strategických raketových silách bývalého SSSR a seskupení strategických raketových sil na území Ukrajiny - str. 8
Hlava druhá
Politické a právní hledisko pro zničení jaderných zbraní na Ukrajině (1990-1993) - str. 104
Hlava třetí
Politické a právní hledisko pro zničení jaderných zbraní na Ukrajině (1994-1995) - str. 264
Hlava čtvrtá
Politické a právní hledisko pro zničení jaderných zbraní na Ukrajině (1996) - str. 426
Hlava pátá
Kdo, jak a v čím zájmu byla odzbrojena země s třetím největším jaderným potenciálem (1997-2002) - str. 549
Mezinárodní smlouvy a dohody o strategických útočných zbraních a jaderných zbraních - str. 673
Místo epilogu - str. 683
Seznam použité literatury - str. 693
Seznam zkratek - str. 695
Anotace:
Anotation:
Kniha popisuje okolnosti zániku 43. raketové armády SSSR, jejíž sídlo se nacházelo na Ukrajině v městě Vinnica.
Recenze:
Review:
Rusky a ukrajinsky napsaná kniha vznikla z popudu ukrajinských veteránů raketového vojska. Autor knihy Nikolaje Filatov byl prvním zástupcem velitele 43. raketové armády ozbrojených sil SSSR. Po osamostatnění Ukrajiny a rozpuštění ukrajinských raketo-jaderných jednotek byl zástupcem náčelníka leteckých sil Ukrajiny (1997-1999), zástupcem náčelníka Národní akademie obrany (1999-2004) a před odchodem do výslužby pracoval na Hlavním inspektorátu ukrajinského MO (2004-2010). Od roku 2012 je předsedou Celoukrajinské asociace veteránských organizací Raketových vojsk strategického určení (RVSP).
URL : https://www.valka.cz/Nikolaj-M-Filatov-Ztraceny-jaderne-raketovy-stit-Ukrajiny-t244484#676021Verze : 1
MOD
Николай Михайлович Филатов: Утраченный ракетно-ядерный щит Украины
Видавництво Політехніка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ 2020, ISBN 978-966-622-979-6


Содержание
От автора: 3
Глава первая.
Кратко о ракетных войсках стратегического назначения бывшего СССР и группировке РВСН на территории Украины: 8
Глава вторая.
Политико-правовой аспект ликвидации ракетно-ядерного оружия в Украине и боевая служба стратегических ракетчиков (1990-1993 годы): 104
Глава третья.
Политико-правовой аспект ликвидации ракетно-ядерного оружия в Украине и боевая служба стратегических ракетчиков (1994-1995 годы): 264
Глава четвертая.
Политико-правовой аспект ликвидации ракетно-ядерного оружия в Украине и боевая служба стратегических ракетчиков (1996 год): 426
Гпава пятая.
Кто, как и в чьих интересах разоружал страну, имеющую третий в мире ядерный потенциал (1997-2002 годы): 549
Международные договоры и соглашения по стратегическим наступательным вооружениям и ядерному оружию: 673
Замість епшогу.
Ветерани-ракетники України за зменшення віськової загрози та нерозповсюджсння ядерної зброї у світі: 683
Список использованной литературы: 693
Список сокращений: 695
URL : https://www.valka.cz/Nikolaj-M-Filatov-Ztraceny-jaderne-raketovy-stit-Ukrajiny-t244484#676023Verze : 0
MOD