Main Menu
User Menu

Nejvyšší seržant

Sergeant Major

Sergeant Major

Česky: Nejvyšší seržant
English: Sergeant Major
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Nejvyssi-serzant-t241237#667392Verze : 1
MOD