Main Menu
User Menu

Nadporučík veterinární služby

Senior Lieutenant of the Veterinary Service

Старший лейтенант ветеринарной службы

Česky: Nadporučík veterinární služby
English: Senior Lieutenant of the Veterinary Service
По-русски: Старший лейтенант ветеринарной службы
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Nadporučík
Link to the Dictionary Entry Senior Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Nadporucik-veterinarni-sluzby-t249753#688203Verze : 1
MOD