Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Veľký Krtíš

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Veľký Krtíš


Pravica
Obyvatelia dediny spolupracovali s partizánskymi jednotkami, ktoré pôsobili v okolí a mnohí z nich odišli k partizánom. Koncom decembra 1944 nemecké jednotky obsadili susednú obec Závada, pričom zaistili 8 obyvateľov Pravice a osady Imrov Kopec. Za pomoc partizánom 28. decembra 1944 nacisti v lesíku pri Haliči popravili 6 občanov Pravice.


Závada
Obyvatelia Závady a okolitých obcí sa aktívne zapojili do Slovenského národného povstania. Po prechode povstalcov do hôr ďalej pomáhali partizánskym jednotkám v okolí, predovšetkým potravinami. Dňa 22. decembra 1944 partizáni odzbrojili nemeckú hliadku, ktorej sa však podarilo ujsť. Nemci obec hneď obsadili. Zaistili 5 obyvateľov, medzi nimi 22-ročnú Irenu Ďuricovú. Zatknutých najprv kruto mučili pred spoluobčanmi a potom ich 26. decembra 1944 obesili. Popravených nechali na výstrahu ostatným visieť 14 dní.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Velky-Krtis-t45900#179160Verze : 0