Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Spišská Nová Ves

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Spišská Nová Ves


Henclová
Dňa 21. decembra 1944 Nemci zavraždili v obci troch partizánov, ktorých zadržali pri plnení bojovej úlohy.


Richnava
Obyvatelia Richnavy sa aktívne zapojili do protifašistického odboja a pomáhali partizánskym jednotkám. Dňa 19. januára 1945 nacisti obec vypálili. Úplne zhorelo 79 obytných domov a zničené boli aj všetky hospodárske staviská.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Spisska-Nova-Ves-t48976#190413Verze : 0