Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Prešov

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Prešov


Zlatá Baňa
Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do protifašistického odboja. V okolí pôsobila partizánska jednotka Čapajev, ktorej miestni obyvatelia poskytovali potraviny, šatstvo, povozy na dovážanie zbraní a munície z Prešova. Koncom augusta 1944 partizáni obec obsadili. Už v prvých dňoch septembra, keď nemeckí vojaci útočili na Slanské vrchy, boli nútení ustúpiť. Za pomoc partizánom Nemci 7. septembra 1944 Zlatú Baňu vypálili. Úplne zhorelo 97 domov a jeden čiastočne. Do základov vypálili aj 98 hospodárskych stavísk. Dvoch občanov, jedného zo Zlatej Bane, druhého zo Solivaru, Nemci zastrelili. Na nútené práce do Nemecka odvliekli šesť občanov.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Presov-t47282#184750Verze : 0