Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Poprad

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Poprad


Lendak
V okolí Lendaku operovala partizánska jednotka Belov-Kovalenko, ku ktorej sa pridali štyria občania. Obyvatelia poskytovali partizánom všestrannú pomoc, najmä pri zaobstarávaní potravín. Dňa 27. októbra 1944, keď Nemci zaútočili na obec, začala prestrelka s partizánmi. V boji padlo deväť partizánov a štyroch nemeckí vojaci popravili.


Ľubica
Revolučný národný výbor vznikol v obci v prvých dňoch Slovenského národného povstania. V okolí Ľubice operovala partizánska jednotka Gottwald a Belov-Kovalenko. Obyvatelia poskytovali partizánom potraviny, prístrešie, lieky a zabezpečovali spravodajskú službu. Po obsadení obce nacistami 31. augusta 1944 deväť ranených partizánov padlo do zajatia a Nemci ich 10. septembra 1944 popravili. V ten deň popravili aj dvoch obyvateľov obce.


Kežmarok
Dňa 30. augusta 1944 jednotky FS a Heimatschutzu za pomoci profašisticky orientovaného obyvateľstva Kežmarku a ďalších obcí nielenže zabránili obsadeniu mesta partizánmi a príslušníkmi povstaleckej armády, ale ho aj okupovali a odzbrojili miestnu posádku. Thókolyho hrad sa v jesenných mesiacoch roka 1944 stal miestom mučenia a vrážd. Už v septembri 1944 Nemci v jeho priestoroch vykonali dvadsať rozsudkov smrti. Dňa 21. septembra 1944 zajatých ranených partizánov, ktorí sa liečili v nemocnici, odvliekli do lesa pri Kežmarku a pri hájovni ich popravili. Dvanásť obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Poprad-t47281#184747Verze : 0