Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Čadca

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Čadca

Dunajov
Nemeckí okupanti obsadili obec 30. augusta 1944. Dňa 5. septembra 1944 v nočných hodinách priviezli 9 osôb a v lokalite Skačkov ich postrieľali.

Stará Bystrica
Obyvateľstvo pomáhalo viacerým partizánskym jednotkám. Trestný oddiel vlasovovcov za pomoc jednotke Vpred odvliekol mlynára Štefana Ragana do obce Krásno nad Kysucou, kde ho po mučení 18. októbra 1944 zastrelili a mlyn vypálili. Dňa 15. januára 1945 pohotovostná skupina Einsatzkommanda 13 zo Žiliny zastrelilia v chotári obce 10 protinacistickýh bojovníkov z okolia Žiliny.

Vysoká nad Kysucou
Viacerí obyvatelia bojovali v partizánskych jednotkách. Dňa 20. apríla 1945 v osade Semeteš ustupujúce nacistické jednotky narazili na mínu, ktorá usmrtila dvoch ich vojakov. Zúriví nacisti vtrhli do osady a zobrali 22 mužov. Neďaleko osady pri ceste ich postavili do radu a bez vypočúvania postrieľali paľbou z guľometu. Potom veliteľ nacistickej jednotky dobíjal obete ranou zpištole. Nažive zostal iba Štefan Cipár, ktorý len náhodou nebol zasiahnutý smrteľne.

Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Cadca-t43742#172963Verze : 0