Main Menu
User Menu

Mikuláš V.

Papež Mikuláš V. (Nicholaus Quintus)


(1397 - 1455)


- vl. jménem Tommaso Parentucelli (Tomaso da Sarzana)
- narozen 15. listopadu 1397 v Sarzaně, syn lékaře.
- papežem 6. března 1447 - 24. března 1455
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-V-t27044#96605Verze : 0
Papežem zvolen po Evženu IV. dne 6. března 1447 v kostele Panny Marie nad Minervou v Římě. Mikuláš V. byl vzdělaný, charakterní a ctnostný, miloval drahé oděvy a knihy. Založil Vatikánskou knihovnu a stal se mecenášem umění. Nechal do latiny přeložit mnohé řecké knihy.


Roku 1448 uzavřel s Fridrichem III. Vídeňský konkordát, který posílil moc papeže a jeho nadřazenost koncilům. V dubnu 1449 se antipapež Felix V. vzdal úřadu a Basilejský koncil se po zvolení Mikuláše rozešel. Roku 1452 pak korunoval Fridricha III. císařem, byla to poslední císařská korunovace v Římě a zároveň také první korunovace habsburská.


Následujícího roku padla Konstantinopol, bašta východního křesťanství. Papežova výzva ke křížové výpravě proti Turkům však v rozdrobené Evropě zůstala nevyslyšena.


Zemřel 24. 3. 1455, pohřben v Římě v bazilice sv. Petra.
Po něm zvolen papež Kalixtus III.


Zdroj:
P.G. MAXWELL-STUART - Papežové - život a vláda od sv.Petra k Janu Pavlu II.
JOSEF GELMI - Papežové - Od svatého Petra po Jana Pavla II.
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-V-t27044#97409Verze : 0