Main Menu
User Menu

Medaile za práci v zemědělství

Medal for Work in Agriculture

Медаль За труды по сельскому хозяйству

     
Název:
Name:
Medaile za práci v zemědělství
Název v originále:
Original Name:
Медаль «За труды по сельскому хозяйству»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.2004
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-praci-v-zemedelstvi-t92540#412992Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile za práci v zemědělství
Název v originále:
Original Name:
Медаль «За труды по сельскому хозяйству»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.2004
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Obrázek nemáme k dispozici
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-praci-v-zemedelstvi-t92540#412993Verze : 1
Medaile za práci zemědělství
Medaile byla založena Výnosem prezidenta Ruské federace číslo 335 zde dne 10. března roku 2004.
V tomto Výnosu prezidenta Ruské federace je celkem jasně specifikováno komu a proč byla tato medaile založena. Medaile je určena jako viditelná odměna pro:
- pro všechny občany Ruské federace za zásluhy a rozvoj zemědělství,
- za rozvoj v celé oblasti agronomie, výzkumu, chovatelství,
- za výtečnou přípravu a výchovů vedoucích kádrů.
Medaile je jako záslužná medaile určena pro široké spektrum občanů federace, podílejících se na celkové práci v zemědělství a zahrnuje veškeré oblasti života a práce, které se k zemědělství vztahuji.
Medaile Za zásluhy o rozvoj zemědělství se nosí na levé straně hrudi, bezprostředně za pamětní medailí „300 let Sankt-Petěrburgu„.
Literatura a prameny:

Oficielní stránky komise pro řády a vyznamenání Ruské federace.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-praci-v-zemedelstvi-t92540#346549Verze : 1
Název
Name
Medaile za práci v zemědělství
Medal "For Work In Agriculture"
Медаль «За труды по сельскому хозяйству»
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-praci-v-zemedelstvi-t92540#627494Verze : 0
MOD