Main Menu
User Menu

Mayrhofer von Grünbühel, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Mayrhofer von Grünbühel
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Mayrhofer von Grünbühel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Mayrhofer-von-Gruenbuehel-Josef-t178720#525103Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mayrhofer von Grünbühel
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Mayrhofer von Grünbühel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.08.1914 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.09.1914 Velitel : 18. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Mayrhofer-von-Gruenbuehel-Josef-t178720#525104Verze : 0
MOD
Narodil sa 24. februára 1857 vo Viedni v rodine generálmajora Josefa Mayerhofera von Grünbühel (*24.8.1816 +21.7.1873) a svoje detstvo strávil v mestách, v ktorých slúžil jeho otec - Benátky, Mantova, Padova, Verona a Villafranca. Absolvoval štúdium na Škótskom gymnáziu (Schottengymnasium) vo Viedni a neskôr na Tereziánskej vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste, ktorú ukončil v roku 1878 a bol zaradený k pešiemu pluku č.7 v Innsbrucku. Neskôr pôsobil niekoľko rokov ako veliteľ školy jednoročných dobrovoľníkov v Klagenfurte a po povýšení na stotníka (Hauptmann) bol prevelený k pešiemu pluku č.100. V roku 1897 prevelený k "belgičanom" - pešiemu pluku č.27 a pôsobil ako veliteľ školy jednoročných dobrovoľníkov v Leibachu. V roku 1901 povýšený do hodnosti major pri pešom pluku č.79 (Otavac a Fiume), v roku 1903 sa stáva veliteľom pechotnej kadetnej školy v Strasse v Štajersku ( z tohto obdobia pochádza fotografia) a neskôr pechotnej kadetnej školy v Maribore. V roku 1908 udelený rytiersky kríž Radu Františka Jozefa, v roku 1910 povýšený do hodnosti plukovník (Oberst) pri pešom pluku č.23, o rok neskôr už pôsobí pri pešom pluku č.89. Začiatkom roku 1914 menovaný za veliteľa 18. pešej brigády s ktorou nastupuje do bojov prvej svetovej vojny - v auguste 1914 je povýšený do hodnosti generálmajor (GM) a za boje (pešie pluky č.11 a č.73) na Drine bol dekorovaný rytierskym krížom Radu Leopolda s vojnovou dekoráciou. Neskôr pôsobil v zázemí až do konca vojny ako generál pri inšpekcii zajateckých táborov so sídlom v Grazi. V marci 1918 povýšený do hodnosti tit. poľný podmaršal (FML).
Ženatý od roku 1886, manželka Rosa rod. Reichardt von Hartland (*1859). Zomrel 5. mája 1929 v Grazi

Zdroje: Freie Stimmen, číslo 107 zo dňa 9.5.1929, str.4
Schmidt-Brentano Antonio: Die k.k. bzw. k.u.k. Generalität 1816-1918
Handbuch des Allerhöchsten Hofes und des Hofstates Sr. k. und k. Apostolischen Majestät für 1911
Fotografia - zbierka autora príspevku
Mayrhofer von Grünbühel, Josef - Josef Mayrhofer von Grünbühel ako major a veliteľ pechotnej kadetnej školy v Strasse (1903/1904).

Josef Mayrhofer von Grünbühel ako major a veliteľ pechotnej kadetnej školy v Strasse (1903/1904).
URL : https://www.valka.cz/Mayrhofer-von-Gruenbuehel-Josef-t178720#639656Verze : 5
Diskuse
pěkně zpracovaný životopis - jen prosím uvést zdroj, ze kterého jste čerpal
díky
URL : https://www.valka.cz/Mayrhofer-von-Gruenbuehel-Josef-t178720#639659Verze : 0
MOD