Main Menu
User Menu

Martinengo, Ferdinand

Ferdinand Martinengo


* 04.03.1821 Záhreb
+ 28.02.1895 Bratislava


Ferdinando Martinengo, rodák z chorvátskeho Záhrebu (1821) sa už vo svojej mladosti prejavil ako nadaný šermiar, ktorého povesť sa rýchlo rozšírila po celej Strednej Európe. Pochádzal zo starej talianskej rodiny, ktorej korene siahajú až k prelomu 1. a 2. tisícročia. V mladosti vstúpil do služieb Liechtensteinského kniežactva, z ktorých však zo zdravotných dôvodov po krátkej dobe vystúpil. Vzdelanie v šermiarskom umení získal v roku 1837 v Budapešti, udelením diplomu s titulom "majster šermu".


V r. 1838 mu bol titul potvrdený na Vojenskej akadémii vo Wiener Neustadt. "Paten" podpísali taký šermiarsky majstri ako majster Louis Chappon, profesor šermu z Paríža, majster Thallhoffer, profesor na Vojenskej akadémii vo Wiener Neustadt, majster Tonnini, majster šermu z Milána a ďalší.


V r. 1844 opúšťa Viedeň a usádza sa v Bratislave, kde pôsobí v "Bratislavskom prvom uhorskom šermiarskom spolku". V tom istom roku zakladá v Bratislave "Prvú telocvičnú a šermiarsku školu". Súkromný ústav zakladá so súhlasom Bratislavskej mestskej rady. O jeho ďalšom pôsobení v šerme nám história mlčí až do r. 1888, kedy ho spomína ako čestného predsedu "Bratislavského šermiarskeho spolku".


Ferdinando Martinengo pôsobil v Bratislave aj v iných oblastiach. V r. 1867 založil prvý zbor dobrovoľných hasičov.


Angažoval sa v zavádzaní telesnej výchovy do školského vyučovania. Sám vyučuje na Vyššej reálnej škole kráľovského slobodného mesta Bratislava taliančinu a gymnastiku. Zakladá Spolok na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva.


Jeho všestrannú činnosť ocenil cisár František Jozef I. udelením viacerých vyznamenaní, medzi iným "Zlatým záslužným krížom" a "Rytierskym rádom".


Z celej svojej duše bol bohatier a vodca. Umiera 28. februára 1895. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.


Zdroj:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Martinengo
www.osobnosti.sk
URL : https://www.valka.cz/Martinengo-Ferdinand-t107517#382688Verze : 0