Main Menu
User Menu

Marin, Gheorghe

Admirál Gheorghe Marin


* 1.1.1952, Negru VodăNáčelník štábu Rumunskej armádyAdmirál Gheorghe Marin sa narodil 1. januára 1952 v Negru Vodă, okres Constanta v Rumunsku.


V auguste 1974 ukončil štúdium na "Micrea cel Bătrân" námornej akadémii v Constante. V rozmedzí rokov 1974 až 1978 slúžil ako bojový, navigačný a signálny dôstojník na palube skupiny rýchlych raketových strážnych člnov.


Po absolvovaní Vojenskej akadémie v roku 1980, odbor spojárstvo, bol menovaný veliteľom 196. skupiny rýchlych raketových strážnych člnov, ktorej velil až do roku 1981.


Medzi rokmi 1981 až 1985 bol štábnym dôstojníkom operačnej sekcie hlavného veliteľstva námorníctva.


Neskôr, od roku 1985 do 1989 bol veliteľom sekcie pre programovanie - softvér IT centra veliteľstva námorníctva. V roku 1987 ukončil v Bukurešti Akadémiu ekonomických štúdií, fakultu ekonomického plánovania a kybernetiky.


V rokoch 1989 až 1995 bol menovaný za veliteľa IT centra námorných síl. V roku 1993 získal titul PhD. vo vojenských vedách.
V rokoch 1995 až 1999 bol veliteľom brigády elektronického boja v rámci Rumunských námorných síl. V roku 1999 ukončil kurz na Marshal College v Nemecku, zameranie stratégia a obranná ekonómia.


V rokoch 1999 až 2003 bol veliteľom "Mircea cel Bătrân" námornej akadémie.


V roku 2000 ukončil bukurešťskú Univerzitu národnej obrany. Titul magistra v odbore preprava, bezcolné pásmo, menežment a marketing na kapitálovom trhu, získal v Constanţi v roku 2002.


V roku 2002 bol uznaný ako PhD. poradca vo vojenských vedách na Univerzite národnej obrany.


Medzi rokmi 2000 a 2003 bol mimoriadnym profesorom pre matematiku a IT na civilnej námornej fakulte.


V roku 2003 navštevoval kurz vlajkových dôstojníkov na univerzite obrany NATO v Ríme, Taliansko.


V tom istom roku bol menovaný za náčelníka generálneho štábu. V tejto funkcii slúžil do roku 2004, kedy bol menovaný za náčelníka zboru námorných síl.


Od 13. septembra 2006 bol náčelníkom generálneho štábu. 3. novembra 2006 bol povýšený na admirála.


V súčasnosti je mimoriadnym profesorom na "Mircea cel Batran" námornej akadémii v Constanta.


Admirál Gheorghe Marin bol vyznamenaný medailou “Meritul Militar″ III., II., I. triedy; radom “Meritul Militar″ III., II., I. triedy; národným radom „Steaua României″ v hodnosti rytiera; Ordine al Merito della Repubblica Italiana-Grande Ufficiale; emblémom cti rumunskej armády (25. 10. 2007); záslužným emblémom “Stiinta Militara″ I. triedy (február 2008) za jeho všestranné vzdelanie a zásluhy počas profesionálnej kariéry.
Publikoval 20 kníh, 8 príručiek, 9 špeciálnych ujednaní, hlavne z oblasti vojenský menežment a počítačové programovanie a tiež vyše 70 článkov v odborných časopisoch v Rumunsku a zahraničí.
V roku 2008 udelila “Dunarea de Jos″ Univerzita v Galaţi admirálovi Marinovy titul "Doctor Honoris Causa".


Admirál Marin je členom mnohých zväzov a poradných zborov: The Academy of the Romanian Scientists; The General Association of the Romanian Economists; The International Association of the Navy Teaching Staff; Balkan Environment Association (BENA); The Scientific Council of the Romanian Institute for Naval Research; National Defence College Foundation; „George C. Marshal“ Association from Romania; National Board for the Certification of the Higher Education Titles, Diplomas and Certificates.


Je ženatý, má jednu dcéru.


Plynulo hovorí anglicky.

pramene: http://english.mapn.ro/genstaffchief/
URL : https://www.valka.cz/Marin-Gheorghe-t89653#334573Verze : 0