Main Menu
User Menu

Máriačalád (kláštor)

Kláštor Máriačalád (slov. Mariánska čelaď) pôvodne z 15. storočia dnes stojí v polorozpadnutom stave v katastri obce Veľké Lovce na Južnom Slovensku. Bolo to sídlo rehole paulínov, ktorá ho v 18. storočí barokovo prestavala. Patril k nemu veľký dvojvežový kostol, termálne kúpele a botanická záhrada s teplomilnými rastlinami. Bol známym pútnickým miestom. Pod kláštorom je dodnes zachovaná bohatá sieť únikových chodieb, ktoré sa využívali v rámci varovného systému počas vojen s Turkami (dodnes nebola riadne zmapovaná a nebol tam vykonaný dôsledný archeologický výskum). Bohužiaľ v polovici 19. storočia kláštor po zásahu bleskom nešťastne vyhorel a už ho nikdy neobnovili do pôvodnej slávy. Po roku 1948 tu bolo vytvorený štátny majetok, ktorý hlavnú i vedľajšie budovy využíval dosť nešetrným spôsobom. V jedálni vysekali strop s freskami, aby sa doň zmestil stroj na mletie žita pre dobytok. Niektoré priestory boli využívané ako kancelárske iné na ustajnenie dobytka. Podľa spomienok mojej mamy termálny prameň vytekal v areáli kláštora ešte určite okolo roku 1960. Prameň vyschol s najväčšou pravdepodobnosťou v súvislosti s výstavbou termálneho kúpaliska v neďalekej Podhájskej. Napriek uvedenému ešte na sklonku rokov 80-tych stál kláštor v pomerne slušnom stave. Hoci bola na budove po revolúcii na začiatku 90-tych rokov sčasti obnovená strecha, najhoršie sa pod dnešný stav podpísalo rozkrádanie ľudí z blízkeho okolia. V posledných dňoch však tlačou preblesla pozitívna informácia, že by sa táto kultúrna pamiatka mala obnoviť za finančnej pomoci Európskej únie. Cirkev už dala zreštaurovať sochu Panny Márie, ktorú ľudia pred desaťročiami zachránili z priečelia kostola. Socha dnes stojí vo Veľkých Lovciach a raz by sa mala vrátiť na pôvodné miesto. V súvislosti s obnovou sa pátra po dokumentácii k pôvodnému architektonickému riešeniu kláštora.


V súvislosti s uvedeným chcem poprosiť všetkých čitateľov tohto fóra, ktorý majú nejaké relevantné dokumenty či fotografie, aby mi napísali súkromnú správu. (resp. sem pripojili dobové zábery)
URL : https://www.valka.cz/Mariacalad-klastor-t63201#225656Verze : 0
Nakoľko sa stav zhoršil dokumentujú nasledovné zábery, ktoré som nafotil v roku 2005.
(ten progres rozkrádania za dva roky je alarmujúci, veď pred necelými dvomi rokmi tam bolo ešte torzo strechy teraz už padajú stropy horného poschodia)
URL : https://www.valka.cz/Mariacalad-klastor-t63201#225661Verze : 0