Main Menu
User Menu

Maniak, Marcel

Samostatný prápor lyžiarov samopalníkov

     
Název knihy:
Name of the book:
Samostatný prápor lyžiarov samopalníkov
Autor:
Author:
Marcel Maniak
Místo vydaní:
Published in:
Turany
Nakladatelství:
Publisher:
P+M Turany
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
96
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89694-70-9
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod (4)
História lyžiarskych jednotiek (6-13)
Vznik práporu (14-24)
Velitelia jednotky (25-30)
Krvavý krst bojom (31-48)
Zloženie práporu (49-61)
Po skončení vojny (62-70)
Ďalšie špeciálne jednotky zboru (71-91)
Resumé (92)
Skratky (93-94)
Pramene a použitá literatúra (95)
Anotace:
Anotation:
Publikácia zachytáva okrem vzniku, vývoja a bojového nasadenia 1. čs. samostatného lyžiarskeho práporu aj osudy niektorých jej príslušníkov. Jedna z prvých čs. špeciálnych vojenských jednotiek neprávom upadla do zabudnutia. Príslušníci lyžiarskeho práporu boli po jeho rozpustení premiestnení k ďalším novovznikajúcim čs. jednotkám. V ich radoch sa zúčastnili oslobodzovania Slovenska a Moravy.


V publikácii sa nachádzajú aj informácie o ďalších čs. špeciálnych jednotkách v rokoch 1944 - 1945. Nechýbajú zaujímavé fotografie, mapky a dokumenty.


Dňa 2. februára 1945 bol vydaný rozkaz k sformovaniu lyžiarskeho práporu. O mesiac bol prápor nasadený do boja pri Liptovskom Svätom Mikuláši.


Kniha vychádza pri príležitosti 75. výročia tejto významnej udalosti.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Maniak-Marcel-t233486#645540Verze : 0
MOD