Main Menu
User Menu

M50 Ontos

Rifle, Self-propelled, Full-tracked, Multiple 106-mm, M50

     
Název:
Name:
M50 Ontos
Originální název:
Original Name:
Rifle, Self Propelled, Full Tracked, Multiple 106mm M50
Výrobce:
Producer:
12.08.1955-DD.MM.1957 Allis-Chalmers Manufacturing Co., La Porte
Období výroby:
Production Period:
12.08.1955-DD.MM.1957
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
297
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1952
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
8660 kg
Celková délka:
Overall Length:
3835 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3105 mm
Celková výška:
Overall Height:
2184 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
381 mm
Pancéřování:
Armour:
13 mm trup a veža
6 mm spodná časť trupu
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
General Motors SL 12340, 6-valcový řadový vodou chlazený benzínový motor s objemom 4,95 l
Výkon:
Power:
108.1 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Allison XT-90-2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
48 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
306 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
80 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,37 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,71 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,611) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
6 x 106mm bezzáklzový kanón M40A1C (18 nábojov2))
Vedlejší:
Secondary:
1 x 7,62mm kulomet M1919A4 (1000 nábojov)
4 x 12,7mm nástrelná zbraň M8C (80 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
SNL: G-288
Verze: M50A1 Ontos

Objem palivových nádrží: 178 l (benzín)

1) s prípravou 1,52 m
2) HEAT, HEP, APERS
Zdroje:
Sources:
ESTES, Kenneth W.: M50 Ontos and M56 Scorpion 1956–70: US Tank Destroyers of the Vietnam War; Bloomsbury Publishing, 2016; ISBN Bloomsbury Publishing, 2016
https://en.wikipedia.org/wiki/M50_Ontos
olive-drab.com
https://mcvthf.org/Veh/M50A1_Ontos.html
https://mcvthf.org/Veh/M50A1_Ontos.html
URL : https://www.valka.cz/M50-Ontos-t226367#630129Verze : 0
MOD
M50 Ontos (nomenklatúrne Rifle, Self Propelled, Full Tracked, Multiple 106mm M50, SNL G-288) je ľahko obrnené pásové protitankové vozidlo vyzbrojene 6 ks bezzáklzových kanónov M40A1C externe lafetovanými na vežičke. Vozidlo bolo vyvinuté na základe požiadavky Námornej pechoty. Bojové, či krycie meno "Ontos" pochádza z gréčtiny a znamená "vec" (the thing).


Prototyp vozidla bol vyrobený v roku 1952, na základe výsledkov skúšok bolo rozhodnuté o jeho sériovej výrobe a príslušné zmluvy na výrobu 297 ks boli schválené 12.08.1955 (prvé sériové vozidlo opustilo výrobnú linku 31.10.1956) a sériová výroba prebiehala do roku 1957.

Stíhače tankov boli pomerne rýchlo integrované do plukovných protitankových rôt. Každá protitanková rota mala vo výzbroji 12 vozidiel (3 čaty po 4 vozidlách) a bola tvorená 96 vojakmi (5 dôstojníko, 91 mužstva a poddôstojníkov). Jednotka disponovavala celkom 72 hlavňami, ktoré mohli byť použité nielen na vozidlách, ale po ich sňatí aj z pozemného stacionárneho palebného postavenia.

Nový stíhač tankov bol prvýkrát bojovo použitý v júli 1958 počas intervencie v Libanone. Nasedená jednotka (2nd Provisional Marine Force, resp. Task Force 62) 6. floty s cieľom stabilizovať slabú Libanonskú vládu bola tvorená dvomi Prápornými vyloďovacími tímmi Námornej pechoty a vo výzbroji mala 15 kusov tankov M48, 10 ks M50 Ontos a 31 kusov vyloďovacích obrnených transportérov LVTP5. Vylodenie v Bejrúte prebehlo v dňoch 15-16.07.1958. Vylodené sily najskôr zabezpečili letisko, následne sa jednotlivé obrnené kolóny presunuli do mesta, kde získali kontrolu nad prístavnou zónou, mostami cez rieku Bejrút a začali brániť americké veľvyslanectvo a v nasledujćom období vykonávali bojové vozidlá primárne ochranu a obranu jednotlivých patrolujúcich hliadok až do príchodu armádnych tankových síl z Nemecka (27.07.1958). Vozidlá M50 Ontos sa osvedčili pri odvetnej paľbe a ničení pozícií ostreľovačov priamou streľbou v zastavanom území, čo bola taktika, ktorá bola neskôr s úspechom využitá vo Vietname (kde boli nasadené najmä modernizované M50A1 Ontos, ktorých modernizácia prebehla v rokoch 1963-1965). Nasadenie bolo ukončené 14.08.1958.

V rámci reakcie na posilňovania tankových síl Kubánskej republiky bola v roku 1961 umiestnená jednotka vyzbrojená M50 Ontos na základni Guantanámo.

Od 08.03.1965 boli Ontosy nasadzované vo Vietname.

Ďalšie bojové nasadenie prebehlo v roku 1965 v Karibiku. V apríli 1965 vypukla v Dominikánskej republike občianska vojna medzi ľavicovými a pravicovými stranami, pričom na oboch stranách sa do bojov zapojili aj armádne jednotky. Karibské sily rýchlej reakcie, tvorené 6th Marine Expeditionary Unit podnikli vylodenie s cieľom evakuovať civilistov zhromaždených na veľvyslanectve USA a posilniť jeho ochranu. Obrnené sily sa v Santo Domingu vylodili 28.04.1965 a ich súčasťou boli dve čaty s M50 (M50A1) Ontos. 29.04.1965 kombinovaná hliadka M48 Patton a M50 Ontos (M50A1 Ontos?) zničila 2 ľahké tanky L/60L (renovované tanky Strv m/40) a v rovnaký deň ďalší Ontos zničil ľahký tank AMX-13.

Mariňáci sa z ostrova stiahli aj s technikou 05.06.1965 a v krajine zostali len príslušníci 82. výsadkovej divízie spolu s expedičnými jednotkami z Brazílie, Paraguaja, Nikaragui a Hondurasu.

Napriek svojim manévrovacím vlastnostiam (vďaka nízkej hmotnosti), ktoré umožňovali nasadenei vozidla aj v priestoroch, kde štandartné tanky a samohybné delá neboli schopné operovať mal Ontos aj jednu veľkú nevýhodu. Nabíjanie zbraní sa realizovalo externe, mimo chránený priestor vozidla a masívny spätný zášleh pri streľbe demaskoval palebné postavenie.

Vozidlá Ontos boli z výzbroje Námornej pechoty vyraďované od roku 1969. AKo prvé boli vyraďované vozidlá nasadené vo Vietname z dôvodu konca ich technickej životnosti a nedostatku náhradných dielcov. Vyradené vozidlá boli čiatočne kanibalizované na zabezpečenie prevádzky stávajúcich vozidiel, časť bola postúpená armáde, ktorá ich asi rok používala u Roty D 16. tankového práporu 173. výsadkovej brigády (pokiaľ bolo z čoho kanibalizovať náhradné diely a následne bola výzbroj použitá pre potreby statických obranných postavení)) a časť bola po odstránení výzbroje scivilnená a odpredaná do súkromných rúk, kde boli konvertované na lesné traktory, protipožiarne vozidlá (napr. vozidlá ktoré odkúpilo North Carolina Forestry Service), alebo podvozok poslúžil pre rôzne konštrukčné nástavby. Posledná organická jednotka vyzbrojená týmto vozidlom (2. protitankový prápor 5. divízie námornej pechoty (5th Marine Division) bola rozpustená v roku 1971. Posledné Ontosy zostali v posádkovej službe v Guantanáme, kde boli operačne používané 3 kusy do roku 1980 (aj keď na záver ich kariéry bolo funkčné iba jedno vozidlo a zostávajúce dve slúžili ako zdroj náhradných dielov).

Určitý počet vozidiel (predpokladá sa že okolo 60) bolo uskladnených v zariadení Námornej pechoty v priestoroch dnešnej Stanice letecké výzbroje námořnictva China Lake.

ESTES, Kenneth W.: M50 Ontos and M56 Scorpion 1956–70: US Tank Destroyers of the Vietnam War; Bloomsbury Publishing, 2016; ISBN Bloomsbury Publishing, 2016
Zdroj: olive-drab.com
https://mcvthf.org/Veh/M50A1_Ontos.html
URL : https://www.valka.cz/M50-Ontos-t226367#630141Verze : 10
MOD
commons.wikimedia.org

M50 Ontos - Ontos na pláži Chu Lai krátce po vyjetí z vyloďovacího člunu z USS Thomaston, červen 1965.

Ontos na pláži Chu Lai krátce po vyjetí z vyloďovacího člunu z USS Thomaston, červen 1965.
URL : https://www.valka.cz/M50-Ontos-t226367#646812Verze : 0
MOD