Main Menu
User Menu

M39 (přehled verzí)

M39

M-39


U.S Army Ordnance Corps Supply Catalog number: G744


Nákladný automobil s nosnosťou 5 t vyvinutý a vyrábaný od začiatku 50. rokov 20. storočia pre potreby ozbrojených síl USA.
Úvodné série vozidiel v rokoch 1951-1953 zabezpečovali firmy International Harvester, Diamond T a Mack, od roku 1953 zabezpečovali výrobu firmy International Harvester (IH) a Kaiser Jeep.
Vozidlo má mnoho prvkov spoločných s 2,5 tonovými nákladnými automobilmi série M35, od ktorej je odvodené.Prehľad verzií:


M39 - podvozok pre špeciálne nástavby
M40 - podvozok pre špeciálne nástavby
M41 - valníkový automobil
M51 - sklápací automobil
M52 - ťahač
M54 - valník
M55 - predĺžený valník
M61 - podvozok pre špeciálne nástavby
M62 - stredné vozidlo technickej pomoci
M63 - podvozok pre špeciálne nástavby
M64 - valníkový automobil
M139 - podvozok pre špeciálne nástavby (rôzne verzie označované písmenami napr. M139C, M139D, M139F)
M139 - mostný automobil
M246 - vozidlo technickej pomoci a ťahač
M289 - odpaľovacie zariadenie rakiet Honest John (podvozok M139C a M139D)
M291 - predĺžený skriňový automobil
M328 - mostný automobil
M386 - odpaľovacie zariadenie rakiet Honest John (podvozok M139F)
M543 - stredné vozidlo technickej pomoci
M748 - oplenové vozidlo (na prepravu rúr, stromov, nosníkov a pod.)


Okrem týchto základných verií existovali aj subverzie označované písmenami abecedy, prípadne aj číslom (napr. M39, M39A1, M39A2, M291A1D).


Zdroj: http://www.olive-drab.com/od_mvg_www_deuce_m39.php
Crismon, Fred W.: U.S. Military Wheeled Vehicles;
URL : https://www.valka.cz/M39-prehled-verzi-t88605#329364Verze : 3
MOD