Main Menu
User Menu

Lev III.

Lev III.


Říman
Pontifikát: 795 - 816
Zemřel: 12. 6. 816
URL : https://www.valka.cz/Lev-III-t25597#93399Verze : 0
sv. Lev III. (97. papež)


Původem Říman.
Papežem byl zvolen jednomyslně 27. prosince 795 po smrti svého předchůdce papeži Hadriánu I., ale pozděj si znepřátelil římskou šlechtu, proto jej v dubnu 799 přepadla tlupa vrahů pod záštitou Paschalise, synovce předchozího papeže Hadriána I., když šel sloužit mši do sv. Petra. Pokusili se mu vyloupnout oči a vyříznout jazyk, zůstal ležet na ulici, pozděj ho odtáhli do kostela San Silvestro, kde jej znovu napadli a uvěznili v přilehlém klášteře. Poté jej přemístili do Erasmova kláštera, odkud v noci uprchl a vyhledal ochranu Karla Velikého.
Papež a zástupci vzbouřenců zastihli Karla v Paderbornu, Lev tam vyslechl obvinění z křivopřísežnictví a cizoložství, Karel Veliký obvinění odmítl, zařídil mu bezpečný návrat do Říma a nechal celou věc prošetřit.
23. prosince 800 se ve sv. Petru konalo shromáždění, kde Lev přísahal na svou nevinu.
O dva dny pozděj, při vánoční mši papež korunoval Karla Velikého římským císařem a vzdal mu hold.
Poté už byl jeho pontifikát klidnější, byl pod ochranou, ale také silným vlivem Karla Velikého, který výrazně zasahoval i do duchovních a papežských záležitostí.
Roku 815 byly odhaleny plány papeže zavraždit, Karel už nežil a Lev spiklence soudil sám, mnohé z nich odsoudil k smrti.
Zemřel 12. června 816.
Pohřben v Římě v bazilice sv. Petra.
Na jeho místo byl zvolen papež Štěpán IV. .


Zdroj:
P.G. MAXWELL-STUART - Papežové - život a vláda od sv.Petra k Janu Pavlu II.
JOSEF GELMI - Papežové - Od svatého Petra po Jana Pavla II.
URL : https://www.valka.cz/Lev-III-t25597#96277Verze : 0